Arbitrage, Bemiddeling & ADR

Contact: Geert De Buyzer (celhoofd Arbitrage, Bemiddeling & ADR)

Coronavirus: De coronacrisis en de nood aan snelle oplossing van geschillen

A. Covid-19 als boost voor ADR

Eén van de weinige positieve aspecten van de coronacrisis is dat ze een zetje blijkt te zijn om ons met zijn allen een digitale sprong te doen nemen. Wat voorheen nog grotendeels onbekend was, blijkt al na enkele weken het nieuwe normaal. Het is goed mogelijk dat een gelijkaardig effect zich zal voordoen voor verschillende vormen van alternatieve geschillenoplossing (ADR of Alternative Dispute Resolution), die nu definitief kunnen doorbreken.

De crisis zet heel wat belangen diametraal tegenover elkaar. Denk aan de bouwheer tegenover de aannemer, of de verhuurder van een winkelpand tegenover de uitbater. Nooit is de nood om geschillen snel en efficiënt op te lossen groter geweest, de tijd om een beslissing in een “klassieke” procedure af te wachten is er immers niet. Wat voor zin heeft het om een rechter te horen bevestigen dat een huurder wel degelijk de integrale huur verschuldigd was, als die ondertussen failliet is gegaan? En als de huurder nog niet failliet is, zal die hoe dan ook niet geneigd zijn om nog andere panden te huren van een verhuurder die hem voor de rechtbank heeft gesleept. Bovendien is het voeren een procedure niet goedkoop en is de uitkomst daarvan onzeker. De gevolgen van een pandemie zullen immers in heel wat contracten niet uitdrukkelijk voorzien zijn en er is daarover nu eenmaal geen recente rechtspraak.

De betrokkenen hebben er dus meer dan ooit baat bij om te gaan voor een snelle oplossing die van hen zelf komt en die kan afwijken van het louter “juridische”.

Lees hier verder.

Contact