Ontdek de Revolutie in het Belgische Vennootschapsrecht

Studiedag: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 08/08/2018

Beste,

Op 2 oktober 2018 organiseert onze vakgroep ondernemingsrecht een bijzonder seminarie over het aankomende nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
 
Nadat er al geruime tijd voorontwerpen hebben gecirculeerd, is het wetsontwerp begin juni 2018 in het Parlement ingediend. Verwacht wordt dat de finale wet nog in het najaar wordt goedgekeurd en al begin 2019 grotendeels in werking zal treden.
 
BVBA's en veel CVBA’s zullen worden omgezet in een "kapitaalloze BV" en menig NV zal haar bestuur grondig door elkaar schudden, terwijl nog andere vennootschapsvormen volledig zullen verdwijnen.
 
Gelet op de omvang en het belang van de wijzigingen, die op een heel aantal punten niet minder dan revolutionair zijn, wijden we hier een ganse studienamiddag aan, waarin we in verschillende modules op de nieuwe teksten zullen ingaan en u op een praktische wijze doorheen de valkuilen en opportuniteiten van de nieuwe wetgeving zullen loodsen.
 
Een kleine greep uit de vragen waarbij we zullen stilstaan:

 • Wat gebeurt er met het kapitaal van uw BVBA en hoe kan u winst uitkeren na de omvorming naar een nieuwe BV?
 • Hoe wordt u beschermd als schuldeiser van een kapitaalloze BV?
 • Hoe zal het bestuur van een NV er in de toekomst uit zien?
 • Hoe streng wordt uw persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder en hoe kan u zich daartegen beschermen?
 • Wat als uw vennootschap(svorm) verdwijnt?
 • Welke overgangsregels zijn er?

Na een algemene introductiesessie, waarin Gwen Bevers en Joost van Riel de kern van het WVV bespreken, kunt u twee van de volgende modules kiezen, waarin diepgaand op een meer specifiek thema wordt ingegaan:
 

MODULE 1:    De NV “nieuwe stijl”
Naast nieuwe mogelijkheden op het vlak van het bestuur en het aantal aandeelhouders, wijzigen de regels voor NV’s op een heel aantal punten. Gwen Bevers en Benjamin Marchandise zetten alles op een rijtje.
 

 MODULE 2:   De BV: Blijheid Vrijheid voor aandeelhouders

De BV zal toelaten om veel sterker dan de BVBA gemoduleerd te worden naar de noden en wensen van de aandeelhouders, met heel wat flexibiliteit. Christine Heeb en Sophie Deckers bespreken de in het oog springende nieuwe opties voor financieringsstructuren,  aandeelhoudersovereenkomsten en statuten.


 MODULE 3:   Bestuurdersaansprakelijkheid en andere vennootschapsconflicten

De nieuwe regels laten meer dan voorheen toe om van een ‘conflict’ binnen de vennootschap een ‘opportuniteit’ te maken. Geert De Buyzer licht de mogelijkheden toe en geeft daarbij ook uitgebreid aandacht aan de vernieuw(en)de bestuurdersaansprakelijkheid.


 MODULE 4:   Ontbinding, vereffening en insolventie

Dave Mertens en Joost Bats maken u wegwijs in de nieuwe regeling omtrent de ontbinding en vereffening van vennootschappen, die eveneens grondig wijzigt. Daarbij behandelen zij tevens kort de belangrijkste krachtlijnen van het nieuwe insolventierecht.


 MODULE 5:   Help, de THV verdwijnt!

Onder het nieuwe recht verdwijnt de THV, om te herrijzen als een maatschap. Siegfried Busscher en Joost van Riel overlopen met een praktijkgerichte insteek hoe u afspraken maakt in zo’n maatschap en met zo’n maatschap.


 Het programma ziet eruit als volgt:

 • 13u30: Ontvangst en registratie
 • 14u00: Algemene introductie
 • 15u30: Start eerste module
 • 16u30: Pauze
 • 17u00: Start tweede module
 • 18u00: Receptie

Ook de locatie van het seminarie is bijzonder, met name het pas vernieuwde Bosuilstadion in Deurne (Jan Welterslaan). Een moderne en makkelijk bereikbare locatie met ruime (gratis) parkeermogelijkheden, die voor de gelegenheid een middag voetbalneutraal terrein zal zijn.   
 
Het seminarie is gratis. Registratie is noodzakelijk aangezien het aantal inschrijvingen beperkt is. Indien het onderwerp van het seminarie interessant is voor collega’s binnen uw onderneming, kan u deze uitnodiging naar hen doorsturen en zijn zij uiteraard tevens uitgenodigd. Hetzelfde geldt voor uw accountant of andere fiscale en/of financiële adviseurs. Deze studiedag komt in aanmerking voor 4,5 u permanente vorming bij het BIBF (erkenningsnummer 87289). Erkenningsattesten kunnen op aanvraag na het seminarie afgeleverd worden.  

U kan tot uiterlijk 25 september 2018 registreren via een e-mail aan seminarie@schoups.be. Het eenvoudigst is om ons de onderstaande tabel ingevuld terug te bezorgen, aangezien die alle gegevens bevat die we nodig hebben voor registratie (u kan desgewenst uiteraard nog rijen toevoegen met bijkomende deelnemers):
 

Deelnemer E-mail adres Modules
(twee aan te geven van 1 t.e.m. 5)
       
       
       
       
       
       
       


Als u al vragen hebt bij dit onderwerp, mag u die tevens vooraf doorsturen. Uw vragen worden dan waar mogelijk tijdens de presentaties behandeld. Uiteraard is er nog een mogelijkheid tot individuele vraagstelling tijdens het seminarie zelf.
We hopen u op 2 oktober 2018 te mogen ontmoeten voor een verrijkende en boeiende namiddag.

Met vriendelijke groeten,
Caroline Lathouwers