iii. Evaluaties offertes in principe exclusief BTW

Artikel 29 KB Plaatsing bepaalde dat de evaluatie van de offertebedragen van de inschrijvers gebeurde met inbegrip van de BTW. De regelgever voelde de noodzaak om dit te ‘verduidelijken’. Thans geeft het gewijzigde artikel 29 KB Plaatsing aan dat de BTW enkel meegenomen wordt bij de evaluatie van de offertebedragen wanneer deze BTW ook effectief een kost teweeg brengt voor de aanbestedende overheden. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de aanbestedende overheid de BTW kan recupereren. In dat geval dient de evaluatie dan ook te gebeuren zonder rekening te houden met deze belasting.

Het gewijzigde artikel 29 KB Plaatsing is enkel van toepassing op opdrachten bekendgemaakt vanaf 28 april 2018.

Contact