Inwerkingtreding

Inwerkingtreding

De wijzigingen die het multi-reparatie-KB doorvoert traden in beginsel in werking op 28 april 2018 en zijn meteen van toepassing op alle lopende opdrachten. Het multi-reparatie-KB voorziet echter in meerdere uitzonderingen op dit uitgangspunt, die hierboven ook reeds aangeduid werden. Waar vroeger eenvoudigweg de bepalingen van de nieuwe AUR en het KB Plaatsing 2017 van toepassing waren op opdrachten bekendgemaakt vanaf 30 juni 2017, dient nu rekening gehouden te worden met afwijkende regelingen voor opdrachten bekendgemaakt vanaf 18 en 28 april 2018 en vinden de artikelen 38/1, 38/2 en 38/19 AUR zelfs toepassing op opdrachten bekendgemaakt vóór 30 juni 2017. Bij het bepalen van de toepasselijke regeling zal men dus telkens bijzondere aandacht moeten schenken aan het temporele toepassingsgebied van de verschillende afzonderlijke artikelen. De regelgeving overheidsopdrachten wordt er op die manier niet meteen toegankelijker op, iets waar het sowieso al niet in uitblinkt.

Contact