7. Algemeen

Voor vennootschappen waar onbeperkte aansprakelijkheid de regel is, ligt de focus op het snoeien in de wildgroei aan vennootschapsvormen. Onder het Wetboek van Vennootschappen bestonden verschillende vennootschapsvormen met onbeperkte aansprakelijke vennoten en telkens licht afwijkende randvoorwaarden. Zo was er een onderscheid tussen:

  • de maatschap als "default" vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarin alle vennoten hoofdelijk en onbeperkt gehouden zijn;
  • de tijdelijke handelsvennootschap (THV), een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarin alle vennoten hoofdelijk en onbeperkt gehouden zijn, maar opgericht voor één concreet project of voor een vooraf bepaalde duur;
  • de stille handelsvennootschap (SHV), een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan het bestaan voor derden geheim wordt gehouden, waardoor de werkende vennoot hoofdelijk en onbeperkt gehouden is, terwijl de stille vennoten achter de schermen blijven;
  • de vennootschap onder firma (VOF), een vennootschap met "onvolkomen rechtspersoonlijkheid" waardoor er een afgezonderd vermogen van de vennootschap bestaat en de vennootschap zelfstandig kan optreden, maar waarin de vennoten hoofdelijk en onbeperkt gehouden zijn;
  • de commanditaire vennootschap (Comm.V.) een vennootschap met "onvolkomen rechtspersoonlijkheid", die sterk gelijkt op een VOF, met dat verschil dat er ook stille vennoten zijn, die op de achtergrond moeten blijven en slechts een beperkte aansprakelijkheid hebben.

Voor elk van deze vormen kon dan nog worden geopteerd voor een commerciële, of een burgerlijke variant.

Enkel de maatschap blijft behouden. Die maatschap zal dienen als standaardpakket, waar alle hierboven beschreven eigenschappen in optie aan kunnen worden toegevoegd. De VOF en Comm.V. blijven eveneens behouden. Deze vennootschappen zullen alle eigenschappen overnemen van de maatschap, met als groot onderscheid dat zij (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid hebben.

De vereenvoudiging is vooral cosmetisch. Alle verschillende types vennootschappen blijven bestaan, maar krijgen de naam "maatschap". De analyse die we hier maken van de afschaffing van de THV, is door te trekken naar andere vennootschapsvormen, met uitzondering van de VOF en de Comm.V.