WEBINAR - "Sneak preview Nieuw Vennootschapsrecht"

Sneak preview Nieuw Vennootschapsrecht

Deze webinar is gebaseerd op het voorontwerp van wet dat werd ingediend bij de Raad van State, die op 9 oktober 2017 zijn advies heeft uitgebracht. Intussen werd het wetsontwerp op diverse punten aangepast. De hoofdlijnen blijven dezelfde.