4.Krijtlijnen voor de nieuwe BV

De BV is hét speerpunt in de voorgestelde hervorming van het Belgische vennootschapsrecht. De BV wordt immers verregaand geflexibiliseerd en zal op die manier een volwaardig (tweede) antwoord bieden op de Europese light vehicle competition. Lees hier meer over light vehicle competition.

Verwachte uitkomst van de wijziging is dat er in de toekomst (in verhouding) veel meer BV's zullen zijn dan er nu BVBA's zijn, omdat de wetgever de BV aantrekkelijk wil maken voor zowel binnenlandse als buitenlandse startende ondernemingen. Doel is in een vennootschapsvorm te voorzien die bij uitstek aangewezen is voor de kleinere en startende ondernemingen en die ook in een internationale context makkelijk kan worden gebruikt.

De rode draad in de hervorming van de BV zelf, is het creëren van een uitgebreid "aanvullend recht". Dit houdt in dat de wetgever voorziet in rechtsregels waarvan de vennoten van de BV kunnen afwijken. Indien zij niet uitdrukkelijk afwijken, zijn de wettelijke regels toepasselijk. Op die manier wordt het mogelijk voor de vennoten om een BV op maat van hun onderneming te maken, zonder daarbij de rechtszekerheid van duidelijke regels te verliezen.

De meest ingrijpende wijziging is dat de nieuwe BV geen kapitaal meer zou hebben. Lees hier hoe dit zou werken. Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere wijzigingen. Ontdek er hier enkele.