1.Nieuw vennootschapsrecht

De laatste grote hervorming van het Belgische vennootschapsrecht dateert van 7 mei 1999. Toen werd het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) ingevoerd. Dat was echter niet (veel) meer dan een coördinatieoefening. De wijzigingen sinds de invoering van dat wetboek, hebben het vennootschapsrecht vaak nodeloos zwaar en complex gemaakt. Een vaak gehoorde kritiek is dat het niet beantwoordt aan de behoeften van het bedrijfsleven. Alleen al het aantal vennootschapsvormen (meer dan tien naar Belgisch recht en drie naar Europees recht) is daar een duidelijke indicatie van.

De hervormingen kunnen we onderverdelen in twee grote thema's:

  • Voor de vennootschapsvormen waar beperkte aansprakelijkheid de regel is (onvoldoende genuanceerd ook wel de "kapitaalvennootschappen"), ligt de nadruk op een flexibilisering wat vooral in de nieuwe BV goed tot uiting komt. Lees hier hoe.
  • Voor de vennootschapsvormen waar onbeperkte aansprakelijkheid de regel is (onvoldoende genuanceerd ook wel de "personenvennootschappen"), lijkt het credo vereenvoudiging en komt de (nieuwe) maatschap centraal te staan. Lees hier waarom.

Op 28 februari werd de ontwerptekst van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd door de Kamer.  Zoals voorspeld treedt het Wetboek in werking op 1 mei 2019.

Op deze website vindt u een beknopt overzicht van de voornaamste aanleidingen en krachtlijnen van de hervorming.

Meer informatie?

In onze brochure "15 opportuniteiten uit het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen" ontdekt u: 

  • de belangrijkste opportuniteiten die het WVV voor u kan bieden;
  • een helder schema dat weergeeft in welke nieuwe rechtsvorm uw vennootschap zal worden omgezet;
  • de gevolgen indien u geen actie onderneemt.

Verder leest u alles over de wijzigingen in onze TaxWorld artikelenreeks "Revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht":

En onze artikelenreeks in Pacioli over "Het nieuwe vennootschapsrecht":

Daarnaast zetten we de belangrijkste nieuwigheden ook kernachtig op een rij in een reeks van zes korte filmpjes op ons YouTube-kanaal.