1. Nieuw vennootschapsrecht

De laatste grote hervorming van het Belgische vennootschapsrecht dateert van 7 mei 1999. Toen werd het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) ingevoerd. Dat was echter niet (veel) meer dan een coördinatieoefening. De wijzigingen sinds de invoering van het wetboek, hebben het vennootschapsrecht vaak nodeloos zwaar en complex gemaakt. Een vaak gehoorde kritiek is dat het niet beantwoordt aan de behoeften van het bedrijfsleven. Alleen al het aantal vennootschapsvormen (meer dan tien naar Belgisch recht en drie naar Europees recht) is daar een duidelijke indicatie van.

In één van de klassieke opdelingen van het vennootschapsrecht, kunnen we de geplande hervormingen voorlopig onderverdelen in twee grote thema's:

  • Voor de vennootschapsvormen waar beperkte aansprakelijkheid de regel is (onvoldoende genuanceerd ook wel de "kapitaalvennootschappen"), ligt de nadruk op een flexibilisering wat vooral in de nieuwe BV goed tot uiting komt. Lees hier hoe.
  • Voor de vennootschapsvormen waar onbeperkte aansprakelijkheid de regel is (onvoldoende genuanceerd ook wel de "personenvennootschappen"), lijkt het credo vereenvoudiging en komt de (nieuwe) maatschap centraal te staan. Lees hier waarom.

Er circuleren al enige tijd uitgewerkte ontwerpteksten. De Raad van State bracht eind 2017 zijn advies uit en de ontwerptekst werd op 4 juni 2018 ingediend in het parlement (lees hier: deel I en deel II). Na een tweede advies van de Raad van State en een reeks amendementen heeft de commissie voor Handels- en economisch recht zich in oktober 2018 opnieuw over de ontwerpteksten gebogen.

Op deze website verzamelen we het laatste nieuws over het nieuwe vennootschapsrecht (datum laatste update: 20 oktober). In afwachting van goedgekeurde teksten, vindt u op deze website een beknopt overzicht van de voornaamste aanleidingen en krachtlijnen van de hervorming.