1. Nieuw vennootschapsrecht

De laatste grote hervorming van het Belgische vennootschapsrecht dateert van 7 mei 1999. Toen werd het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) ingevoerd. Dat was echter niet (veel) meer dan een coördinatieoefening. De wijzigingen sinds de invoering van het wetboek, hebben het vennootschapsrecht vaak nodeloos zwaar en complex gemaakt. Een vaak gehoorde kritiek is dat het niet beantwoordt aan de behoeften van het bedrijfsleven. Alleen al het aantal vennootschapsvormen (meer dan tien naar Belgisch recht en drie naar Europees recht) is daar een duidelijke indicatie van.

In één van de klassieke opdelingen van het vennootschapsrecht, kunnen we de geplande hervormingen voorlopig onderverdelen in twee grote thema's:

  • Voor de vennootschapsvormen waar beperkte aansprakelijkheid de regel is (onvoldoende genuanceerd ook wel de "kapitaalvennootschappen"), ligt de nadruk op een flexibilisering wat vooral in de nieuwe BV goed tot uiting komt. Lees hier hoe.
  • Voor de vennootschapsvormen waar onbeperkte aansprakelijkheid de regel is (onvoldoende genuanceerd ook wel de "personenvennootschappen"), lijkt het credo vereenvoudiging en komt de (nieuwe) maatschap centraal te staan. Lees hier waarom.

Er circuleren al enige tijd uitgewerkte ontwerpteksten. Intussen heeft de Raad van State op 9 oktober zijn advies uitgebracht.

Op deze website verzamelen we het laatste nieuws over het nieuwe vennootschapsrecht (datum laatste update: 20 april 2018). In afwachting van definitieve teksten, vindt u hier een beknopt overzicht van de voornaamste aanleidingen van de hervorming.