Uw sollicitatie

Kandidaten worden verzocht hun CV te zenden per post of via e-mail naar:
Schoups - De Burburestraat 6-8, bus 5 - 2000 Antwerpen
career@schoups.be