Advocaten

Joost van Riel

Joost van Riel is sinds oktober 2014 ingeschreven aan de Balie van Antwerpen. Hij is vooral werkzaam in de vakgroep ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op het vennootschapsrecht.

Vakgroepen

Ondernemingsrecht

Curriculum

Diploma’s:

 • Master in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 2013
 • LL.M. in European Competition and Intellectual Property Law, Université de Liège, 2014

Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Schoups (sinds 2014)

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • BEVERS, G., VAN RIEL, J. en DE COCK, W., “Neemt u een activiteit over, denk dan aan alle certificaten” Pacioli 2015, 1-4.
 • VAN RIEL J., “Kapitaalvermindering als bron van (on)zekerheden”, (noot onder Voorz. Kh. Gent, afdeling Dendermonde, 22 december 2016), TRV-RPS, 2017, afl. 8, 1070-1076.
 • VAN RIEL, J., BEVERS, G., HEEB, C. en ROSEEUW, M. “Voorontwerp nieuw vennootschapsrecht”, Pacioli 2017, afl. 449, 4-17.

 • VAN RIEL, J., “De gelijkheid van bvba- en nv-schuldeisers bij kapitaalvermindering” (noot onder GwH 9 juni 2016), TRV-RPS, 2016, afl. 7, 977-989.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • VAN RIEL, J., "Overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid en/in gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag", Jura Falc., 2010-2011, alf. 47, 627-659.
 • VAN RIEL, J.,  "De nieuwe positie van schuldeisers bij vermogensherschikkingen na de wet van 22 november 2013", TRV, 2014, afl. 1, 21-42.

Lezingen

 • VAN RIEL, J., Webinar, “Vennootschappen door de Coronacrisis (be)sturen”, Schoups, 27 april 2020.
 • VAN RIEL, J. en BEVERS, G., “Nieuw vennootschapsrecht – juridische en fiscale opportuniteiten en valkuilen”, Schoups & Finvision, Bilzen, 26 november 2019.

 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL J., “Hervorming van het vennootschapsrecht: stand van zaken”, BIBF-IPCF, Aula Max Weber, Leuven, 23 november 2018.

 • BUSSCHER, S. en VAN RIEL, J., “Van THV naar Maatschap”, Confederatie Bouw, Antwerpen, 5 juni 2019.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL J., “Het nieuwe vennootschapsrecht op een need to know basis”, i.s.m. Federale Verzekeringen, Ant’Werk Business Center, Antwerpen, 6 november 2018.

 • VAN RIEL, J., BATS, J., BUSSCHER, S., MARCHANDISE, B., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., HEEB, C., DECKERS, S., sprekers: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne 2 oktober 2018.

 • BEVERS, G. en VAN RIEL, J. “Sneak Preview Het nieuwe vennootschapsrecht”, webinar Schoups, 30 november 2017.

 • BEVERS, G. en VAN RIEL, J. “Het nieuwe vennootschapsrecht. Welke highlights moet u kennen?”, Forum for the future, Brussels Expo, 23 november 2017.

Contact

Joost van Riel
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
joost.van.riel@schoups.be
linked in vcard