Advocaten

Geert De Buyzer

Geert De Buyzer° is partner bij Schoups.

Geert behaalde zijn diploma rechten in 2004 en een Master na Master economisch recht in 2005.

Hij vervoegde het kantoor in oktober 2013, na acht jaar bij Eubelius als advocaat actief te zijn geweest. Hij is ingeschreven aan de balie van Antwerpen en heeft gedurende meerdere jaren mandaten als assistent aan de KULeuven en de UAntwerpen uitgeoefend.

Hij legt zich voornamelijk toe op geschillenbeslechting en kan bogen op een ruime ervaring in dat gebied. Daarnaast adviseert hij cliënten in het gebied van het ondernemingsrecht.

Vakgroepen

Privaat Bouwrecht
Ondernemingsrecht
Verzekeringsrecht
Arbitrage, Bemiddeling & ADR

Curriculum

Diploma’s

 • Licentiaat Rechten, KU Leuven, 2004
 • Master na Master Economisch Recht, VU Brussel, 2005

Professionele ervaring:

 • Advocaat bij Eubelius (2005-2013)
 • Advocaat bij Schoups (sinds oktober 2013)
 • Assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht aan de KU Leuven (2009-2012)

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • G. DE BUYZER, Arbitrage – “Algemene bepalingen” (art. 1676-1680 Ger.W.), “Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak” (art. 1716-1718 Ger.W.) en “Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraken” (art. 1719-1721 Ger.W.), in Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018

 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.
 • DE SMEDT, C, DE BUYZER, G., SCHOUPS, M. en VAN GOMPEL, H., “Arbitrage”, in X., Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek, Wolters Kluwer, 2014, VIII.1-1 - VIII.10-5 (72 p.)
 • DE BUYZER, G., “Bewijs van aannemingsovereenkomsten” (noot onder Brussel 18 maart 2014, 25 maart 2014 en 1 april 2014), TBO 2016, nr. 1, 45.

 • SCHOUPS, M., en DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marches publics 2015, 6, 319.
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M., en LEDENT-DE SMET, S.,“Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht III.3, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.
 • DE BUYZER, G. en SCHELLEKENS, L., "Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces", in VAN ORSHOVEN, P. (ed.), Themis Gerechtelijk Recht, Die Keure, 2010, p. 1-34
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.

Lezingen

 • DE BUYZER, G., "Een conflict binnen de vennootschap: wat nu?", cliëntenseminarie Schoups Antwerpen, 22 februari 2018.

 • DE BUYZER, G. en BATS, J. “Inning van schuldvorderingen”, cliëntenseminarie, Schoups, 8 december 2016.
 • DE BUYZER, G., Spreker: “Costs of Arbitration” voor de Brussels Arbitration School van de Association for International Arbitration, 18 oktober 2016.
 • DE BUYZER G. en SCHOUPS M., “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in aannemingszaken” op de studiedag Kritische blik op geschillenbeslechting bij aanneming van werk, georganiseerd door Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI40, 21 april 2016
 • “Construction Arbitration in Belgium”, op het Internationaal Congres Construction Contract, Arbitration and ADR, georganiseerd aan de Bocconi-universiteit te Milaan op 10 oktober 2014

Contact

Geert De Buyzer
t. +32 3 260 98 60
m. +32 496 435 633
f. +32 3 260 98 61
geert.de.buyzer@schoups.be
°BVBA GEDEB - KBO 0673.793.870
linked in vcard