Advocaten

Geert De Buyzer

Geert De Buyzer° is vennoot bij Schoups.

Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Geert behaalde zijn rechtendiploma in 2004 en nadien een Master Economisch Recht in 2005. Hij vervoegde Schoups in 2013, na acht jaar bij een Brussels advocatenkantoor actief te zijn geweest. Hij heeft tevens gedurende meerdere jaren mandaten als assistent aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen uitgeoefend.

Hij legt zich voornamelijk toe op geschillenoplossing in verschillende domeinen, met name het handelsrecht, het vennootschapsrecht en het bouwrecht. Hij publiceert daarover regelmatig en kan bogen op een ruime ervaring. Hij wordt in de Legal 500 (2020) vermeld als ‘always looking for the best solution for the customer‘ en ‘able to think outside the box‘.  Geert is tevens erkend als bemiddelaar en als collaboratief advocaat.

Curriculum

Diploma’s

 • Licentiaat Rechten, KU Leuven, 2004
 • Master na Master Economisch Recht, VU Brussel, 2005
 • Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken, Universiteit Antwerpen, 2019

Professionele ervaring:

 • Advocaat bij Eubelius 2005-2013
 • Assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht aan de KU Leuven 2009-2012
 • Advocaat bij Schoups 2013 - heden

Andere mandaten:

 • Assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht aan de KU Leuven, 2009-2012

 • Assistent Schrijven van juridische teksten aan de Universiteit Antwerpen, 2013-2014

 • Lid Bestuur vakgroep Alternative Dispute Resolution bij de Balie Provincie Antwerpen, 2017 - heden

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • DE BUYZER, G., “Een rondgang door het nieuwe bewijsrecht”, In Foro  2019, te verschijnen.
 • DE BUYZER, G., “Het nieuwe vennootschapsrecht  Deel VI – Help ! Het rommelt in mijn vennootschap”, Pacioli 2019, afl. 487, 1-4.
 • DE RUYSSCHER, M., DE BUYZER, G. en COX, K., Arbitrage, Mechelen, Kluwer, 2019, 266 p.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C., DE BUYZER, G. en SAS, K., “Arbitrage en deskundigenonderzoek” in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIIII, Mechelen, Kluwer, 2018.
 • DE BUYZER, G. "Vennootschapsgeschillen onder het nieuwe WVV” in Reeks revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht, Kluwer, 2018.
 • DE BUYZER, G., Arbitrage – “Algemene bepalingen” (art. 1676-1680 Ger.W.), “Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak” (art. 1716-1718 Ger.W.) en “Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraken” (art. 1719-1721 Ger.W.), in Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018.
 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting. Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.
 • DE BUYZER, G., “Bewijs van aannemingsovereenkomsten” (noot onder Brussel 18 maart 2014, 25 maart 2014 en 1 april 2014), TBO 2016, nr. 1, 45.
 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marchés publics, 2015, 6, 319.
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M., en LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C. , DE BUYZER, G. en VAN GOMPEL, H., “Arbitrage”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIII, Mechelen, Kluwer, 2014.
 • DE BUYZER, G. en SCHELLEKENS, L., “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces”, in  VAN ORSHOVEN, P. (ed.), Themis Gerechtelijk Recht, Brugge, Die Keure, 2010, 1-34.
   

Lezingen

 • DE BUYZER, G., SCHOUPS, M. en GOEDEME, B., cliëntenseminarie: “Hete hangijzers in het bouwrecht”, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 15 oktober 2019.
 • DE BUYZER, G. en SCHOUPS, M., “Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek”, ie-net ingenieursvereniging vzw, Antwerpen, 19 juni 2019.
 • DE BUYZER, G., “Dispute-wise ondernemen”, seminarie voor de vakgroep ADR van de Balie te Antwerpen, 18 juni 2019.
 • DE BUYZER, G. en SOMERS, M., “Geschillenbeslechting in private en publieke aanneming, studiedag ‘Van Aannemer over Ontwikkelaar tot Zaakvoerder’, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 6 juni 2019.
 • DE BUYZER, G., “Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders”, BRICS-sessie Confederatie bouw, Antwerpen, 6 mei 2019.
 • DE BUYZER, G., DE LEYN, J. en BUSSCHER, S., sprekers: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 april 2019.
 • DE BUYZER, G. en MERTENS, D., “Must-knows voor ondernemingen in 2019”, Schoups Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 19 februari 2019.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL J., “Hervorming van het vennootschapsrecht: stand van zaken”, BIBF-IPCF, Aula Max Weber, Leuven, 23 november 2018.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL J., “Het nieuwe vennootschapsrecht op een need to know basis”, i.s.m. Federale Verzekeringen, Ant’Werk Business Center, Antwerpen, 6 november 2018.
 • DE BUYZER, G., Bestuurdersaansprakelijkheid en andere vennootschapsconflicten, studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 oktober 2018.
 • DE BUYZER, G., “Een conflict binnen de vennootschap: wat nu?", cliëntenseminarie Schoups, 22 februari 2018.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en SAS, K., “Geschillen binnen de vennootschap”, BAB-BKR Antwerpen, 7 december 2017.
 • DE BUYZER, G., “Costs of Arbitration”, Brussels Arbitration School van de Association for International Arbitration, 2015, 2016, 2017.
 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen, 2017.
 • DE BUYZER, G. en BATS, J. “Inning van schuldvorderingen”, cliëntenseminarie Schoups, 2016.
 • DE BUYZER, G. en KOHL, B., “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in aannemingszaken”, Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI40, 2016.
 • DE BUYZER, G., “Dispute-wise ondernemen”, cliëntenseminarie Schoups, 2015.
 • DE BUYZER, G., “Construction Arbitration in Belgium”, Bocconi-universiteit (Milaan), 2014.
 • DE BUYZER, G. en SCHELLEKENS, L., “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces”, Themis, Leuven, 2010.
   

Contact

Geert De Buyzer
t. +32 3 260 98 60
m. +32 496 435 633
f. +32 3 260 98 61
geert.de.buyzer@schoups.be
°BV GEDEB - KBO 0673.793.870
linked in vcard