Advocaten

Christine Heeb

Christine Heeb° is counsel bij Schoups en is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Zij behaalde in 2007 haar rechtendiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze vervoegde het kantoor Schoups in 2011.

Daarvoor was Christine Heeb vier jaar lang verbonden als doctoraatsbursaal aan de Katholieke Universiteit Leuven. Verder was zij als praktijkassistent verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Ze promoveerde in 2011 als Doctor in de Rechten met een proefschrift over ‘Het eengemaakt privaatrechtelijk statuut van de makelaar’.

Zij is gespecialiseerd in het transactionele werk. Christine maakt deel uit van de vakgroep Ondernemingsrecht, waar zij samen met Gwen Bevers en Stefaan Wauman de afdeling vennootschapsrecht en fusies en overnames (M&A) leidt, en van de vakgroep Vastgoed & Projectontwikkeling.

Curriculum

Diploma’s:

 • Licentiaat/Master in de Rechten, K.U. Leuven, 2007
 • Doctor in de Rechten, K.U. Leuven, 2011

Professionele ervaring:

 • Rechtsfaculteit KULeuven, doctoraatsbursaal, 2007-2011
 • Advocatenkantoor Schoups, sinds 2011

Functies:

 • Rechtsfaculteit KULeuven, praktijkassistent Centrum voor Rechtsmethodiek, 2011-2016

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • HEEB, C., BEVERS, G. en DECKERS, S., “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel II : De BV – things should be made as simple as possible, but not simpler”, Pacioli 2019, afl. 483, 1-5.
 • HEEB, C., BEVERS, G., HECTORS, K. en WILLAERT, E., "Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed" in X., Bouw- en Vastgoedcahiers, Larcier, 2018.

 • HEEB, C., "De makelaar" in X., Bestendig Handboek Distributierecht, IV.1-IV.6-4.
 • HEEB, C., "Verkoop onroerend goed via elektronische weg", RABG 2017, afl. 10, 792-797.
 • VAN RIEL, J., BEVERS, G., HEEB, C. en ROSEEUW, M. “Voorontwerp nieuw vennotschapsrecht”, Pacioli 2017, afl. 449, 4-17.

 • HEEB, C., “Overeenkomsten via het internet - enkele bijzondere vraagstukken i.v.m. elektronische handel, consumentenbescherming en tussenpersonen”, DCCR 2016, 69-87.
 • HEEB, C., "Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar", Rechtsleer - Bijdragen in boek - In: X., Handboek Wet Breyne [Woningbouw], 335-340
 • LEMMENS, K., HEEB, C., DE LEYN, J., Verstoring van het economisch evenwicht en de afdwingbaarheid van een heronderhandelingsclausule bij PPS-contracten van lange duur, TBO 2016, afl. 2, 90-110 en http://www.tbo.be/ (4 juli 2016)
 • HEEB, C., “Draaiboek en aandachtspunten voor de betrokken actoren – Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar” in CARETTE, N. (ed.), Handboek Wet Breyne, Antwerp, Intersentia, 2015, 335-339.
 • HEEB, C., (Re)organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, RW 2013-14, afl. 42, 1644-1654 en http://www.rw.be/ (22 juli 2014)
 • HEEB, C., "De nieuwe tucht voor de vastgoedmakelaar", D&T  2015, afl. 1, 59-73.
 • HEEB, C., "Makelaarsovereenkomst en consumentenbescherming", DCCR 2013, afl. 99, 19-48.
 • HEEB, C., "De makelaar" in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , VI. Tussenpersonen, 1-71.
 • HEEB, C., "Toepassing van de WHPC/WMPC op de vastgoedmakelaarsovereenkomst" (noot onder Rb Gent 1 december 2009), TBO 2012, 71-73
 • HEEB, C., "Voorschot betaald in handen van de makelaar: wie moet het terugbetalen?" (noot onder Rb Gent 23 maart 2010), TBO 2012, afl. 2, 78-79.
 • HEEB, C., De makelaar : naar (een herinvoering van) een eengemaakt privaatrechtelijk statuut van de makelaar? : onderzoek naar de rechten en plichten in de verhouding tussen een makelaar en zijn opdrachtgever-consument, Brugge, die Keure, 2012, 573 p.
 • HEEB, C., “Makelaar” in TILLEMAN, B. en TERRYN, E., Handels- en Economisch Recht. I Ondernemingsrecht in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 986-1017.
 • HEEB, C., "De makelaar" in TILLEMAN, B., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P. en DURSIN, E., "Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: tussenpersonen 1999-2009", TPR 2010, (589) 810-918.
 • HEEB, C., "Courtagedeling bij een gezamenlijke makelaarsopdracht?", NjW 2010, 712.
 • HEEB, C., "Beëindiging van de makelaarsovereenkomst met aandacht voor het onderscheid tussen de exclusieve en de niet-exclusieve makelaarsovereenkomst" in NAEYAERT, P. en TERRYN, E. (eds), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, 271-322.
 • HEEB, C., "Heeft een verzekeringsmakelaar recht op een uitwinningsvergoeding en kan een handelsvennootschap zuiver morele schade lijden?", DAOR 2007, 469-482.
 • HEEB, C., "Het recht op commissieloon in hoofde van de vastgoedmakelaar: reeds ontstaan na de onderhandse akte of pas vanaf de authentieke akte?", DAOR 2007, 484-492.

Lezingen

 • HEEB, C. en BEVERS, G., “Overnemen of overgenomen worden. Valkuilen en opportuniteiten”, Zaal Keienhof, Kalmthout, 28 november 2019.
 •  HEEB, C. en BEVERS, G., “M&A Bootcamp”, Kasteel van Brasschaat, Brasschaat, 9 mei 2019.
 • HEEB, C., HECTORS, K. en WILLAERT, E., seminarie “Gebiedsontwikkeling”, De Koninck, Antwerpen, 2 april 2019.
 • HEEB, C., BUSSCHER, S., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 oktober 2018.

 • HEEB, C., HECTORS, K. en WILLAERT, E., "Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed”, cliëntenseminarie, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 26 april 2018.
 • HEEB, C., VERHOEVEN, D., “Wilsgebreken bij vastgoedtransacties”, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 20 april 2018.
 • BEVERS, G., HECTORS, K., WILLAERT, E. & HEEB, C., studiedag “Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed”, Larcier, Gent, 13 maart 2018.
 • HEEB, C. en WILLAERT, E., studiedag “Wilsgebreken”, M&D Seminars, Groot-Bijgaarden, 1 februari 2018
 • HEEB, C., “Assistentiewoningen Vergunningen en projectstructuur” studiedag “Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s”, M&D Seminars, 28 november 2017.
 • HEEB, C. en WILLAERT, E., “Exoneratie bij verkoop van onroerende goederen: werking en beperkingen”, Themadag Koop-onroerend goed 2017 - Sint-Niklaas, 9 februari 2017.
 • SOMERS M., HECTORS K., en HEEB C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur”, Schoups, 2016.

Contact

Christine Heeb
t. +32 3 260 98 60
m. +32 476 992 647
f. +32 3 260 98 61
christine.heeb@schoups.be
°BV Christine Heeb - KBO 0715.776.163
linked in vcard