Advocaten

Siegfried Busscher

Siegfried Busscher  is partner bij Schoups.

Siegfried is gespecialiseerd in privaat bouwrecht en verzekeringsrecht. Hij leidt samen met Els Op de Beeck de vakgroep privaat bouwrecht. Daarnaast leidt hij ook het team van de vakgroep International Construction Contracts.

Hij staat cliënten bij in deze materies, zowel voor advies en contracten als bij geschillenbeslechting, en verzorgt daarnaast publicaties en lezingen over deze onderwerpen.

Siegfried is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

 

Vakgroepen

Privaat Bouwrecht
Overheidsopdrachten en PPS
Vastgoed & projectontwikkeling
Verzekeringsrecht
International Construction Contracts

Curriculum

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Rechten, Universiteit Antwerpen, magna cum laude (2007)
 • Postgraduaat in de vastgoedkunde 2010, Katholieke Universiteit Leuven, magna cum laude (2011)

Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Schoups, sinds 2007
 • Redactielid Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, sinds 2017

 • Vast lid van de Vakgroep Verbintenissenrecht binnen de Orde van Advocaten van de Balie Provincie Antwerpen sinds 2017

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • BUSSCHER, S. en DE LEYN, J., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten van werken: een ingewikkelde driehoeksverhouding", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-17, EBP, Brussel, 983-1025.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia en CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • BUSSCHER, S., "Meerwerken en wijzigingen", in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., en VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia, 2016, 117-147.
 • CARETTE, N. en BUSSCHER, S., "Onderaanneming", in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., en VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia, 2016, 51-83.
 • BUSSCHER, S., "Draaiboek en aandachtspunten voor de aannemer / verkoper en promotor" en "Draaiboek en aandachtspunten voor de architect", in N. Carette (ed.), Handboek Wet Breyne, Antwerpen, Intersentia, 2015, 315-329 en 331-333.
 • REYNTIENS, T., en BUSSCHER, S., "Kanttekeningen bij de invoering van de nieuwe Pandwet: ook de rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer worden gewijzigd", TBO 2015, afl. 4, 178-179.
 • LEMMENS, K., BUSSCHER, S., en WILLAERT, E., "Verzekeringen bij de uitvoering van overheidsopdrachten van de verschillende bouwactoren", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-15, 453-497.
 • BUSSCHER, S., "Enkele gebruikelijke bedingen bij onderaanneming", T.Aann. 2014, afl. 4, 358-397.
 • BUSSCHER, S., "Het bedingen van de onbeschikbaarheid van een schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer" (noot onder Gent 9 november 2012), T.Aann. 2014, afl. 3, 265-280.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • BUSSCHER S., “Vernietiging ongerechtvaardigde vertraging omzetting richtlijnen overheidsopdrachten” (noot onder Grondwettelijk Hof 16 juni 2011), TBO 2012, afl. 2, 63-65.
 • BUSSCHER, S., “De formele motivering van examenbeslissingen”, T.O.R.B. 2006-07, 577-594

Lezingen

Contact

Siegfried Busscher
t. +32 3 260 98 60
m. +32 485 456 280
f. +32 3 260 98 61
siegfried.busscher@schoups.be
°BVBA Siegfried Busscher - KBO 0676.931.227
linked in vcard