Advocaten

Maarten Somers

Maarten Somers° is vennoot bij Schoups.

Maarten is actief in overheidsopdrachten en PPS alsook het ruimere vastgoed- en bouwrecht. Hij adviseert en vertegenwoordigt cliënten zowel voor rechtbanken en arbitrale colleges als daarbuiten, met bijzondere specialisatie in bouwgeschillen. Maarten leidt samen met Kris Lemmens de cel Overheidsopdrachten.

Hij verzorgt regelmatig publicaties en lezingen over voormelde onderwerpen.

Maarten was meer dan zes jaar actief bij het advocatenkantoor Stibbe in Brussel alvorens hij in september 2012 het kantoor vervoegde.

Daarnaast was Maarten vijf jaar praktijkassistent zakenrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Curriculum

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2006

Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Stibbe (2006 – augustus 2012);
 • Praktijkassistent zakenrecht Universiteit Antwerpen (2007 – 2011, 2013 - 2014);
 • Redactielid RABG (deelredactie niet-persoonsgebonden burgerlijk recht);
 • Advocatenkantoor Schoups (sinds september 2012).

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • SOMERS, M., HECTORS, K., HEEB, C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur, TBO 2018, 3-14.

 • SOMERS, M. en ADRIAENSSENS, J., “Deskundig maar onzeker… over onzekerheid in het advies van de gerechtsdeskundige en de beoordeling ervan door de rechter”, RABG 2017, 154-158.
 • SOMERS, M., Contractuele clausules aanneming – schadebedingen, in BALLON, G.-L., DE DECKER, H., SAGAERT V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., VERBEKE, A.L. (eds.), Contractuele clausules aanneming – bouwwerken, Antwerpen, Intersentia, 2016, 391-417.
 • SOMERS, M., “Aandachtspunten voor de consument”, in Carette, N.  (ed.), Handboek Wet Breyne, Antwerpen, Intersentia, 2015, 341-346.
 • SOMERS, M., BAERT, S., “Wettelijke erfdienstbaarheden tot openbaar nut”, in X, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, II.13-1 - II.13-22.
 • SOMERS, M., “Burenhinder en nabuurschade door bouwwerkzaamheden en gebouwen”, in X, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, II.15-1 - II.15-32.
 • SOMERS, M., “Commentaar bij mede-eigendom”, in DE GREVE, K., FORRIER, A. en HUBEAU, B. (eds), Wet & Duiding Huur, Brussel, Larcier, 2014
 • SOMERS, M., “Commentaar bij appartementsmede-eigendom”, in DE GREVE, K., FOURIE, C. en WYLLEMAN, A. (eds.), Wet & Duiding erfdienstbaarheden, Brussel, Larcier, 2014
 • SOMERS, M., "Commentaar bij art. 544, 577, 1779, 1787-1799 en 2270 B.W.", in SAGAERT, V. en VEREECKE, S. (eds.), Wet & Duiding Vastgoedmakelaar, Brussel, Larcier, 2013
 • SOMERS, M. & SCHEPENS, S., "De gedwongen bijdrage in de kosten van de gemene afsluiting in de stad en ‘voorstad’", RABG 2013, afl. 2, 103-107
 • SCHOUPS, M. & SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SOMERS, M., “De stuiting van de verjaring door dagvaarding (voor een onbevoegde rechter): een stand van zaken”, RABG 2012, 1039 – 1045.
 • SOMERS, M., “Overheid, burenhinder en het algemeen belang – naar een meer concrete toetsingsnorm?” RABG 2011, 765-769.
 • SOMERS, M., “Commentaar bij art. 735-748bis, 793-801bis, 1050-1067bis, 1068-1072bis en 1140-1147 Ger.W.”, in P. DAUW, D. SCHEERS, B. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding Burgerlijk Procesrecht, Brussel, Larcier, 2011.
 • SOMERS, M. & KOHL, B., “Knelpunten bouwpromotieovereenkomst”, in A. VERBEKE en N. CARETTE (eds.), Knelpunten vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect, Antwerpen, Intersentia, 2011, 57-84.
 • SOMERS, M. & VERMEERSCH, R., “Mede-eigendom”, in S. VERBIEST (ed.), Wet & Duiding Bouwrecht, Brussel, Larcier, 2010.
 • SOMERS, M., “De gevolgen van het gerechtelijk akkoord, faillissement en bewarend beslag op de rechtstreekse vordering van de onderaannemer”, T.Aann. 2010, 68-75.
 • SOMERS, M. & SAGAERT, V., “Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie”, T.Not. 2008, 78-96.
 • SOMERS, M. & GELDHOF, W., “Vervanging en indeplaatsstelling van de in gebreke blijvende schuldenaar. Artikelen 1143-1144 B.W. en artikel 20, §6 AAV als uitdrukking van een gemeen recht van contractuele eigenrichting?”, TBO 2008, 138-147.
 • SOMERS, M., “Programmawet van 27 april 2007. Registratie van aannemers: nieuwe regelgeving”, TBH 2007, 933-934.
 • SOMERS, M., “Registratie aannemers: nieuwe regelgeving”, www. mercatus.be.
 • SOMERS, M. & GELDHOF, W., “De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Handelskoop en aanneming zetten de toon”, TPR 2008, 511-553.
 • SOMERS, M., “Aandachtspunten voor de consument”, in Carette, N.  (ed.), Handboek Wet Breyne, Antwerpen, Intersentia, 2015, 341-346.

Lezingen

 • SOMERS, M. en DE LEYN, J., sprekers: “Bouwfouten aansprakelijkheid en de praktische gevolgen bij een overheidsopdrachten”, By Experts, NH Collection Brussels Centre, Brussel, 10 oktober 2019.
 • SOMERS, M. en CARDONE, C., sprekers, Larcier, Intersentia en LegalNews.be, “De samenstelling van de prijs van een overheidsopdracht bij inschrijving en de herziening van de prijs tijdens de uitvoering van de opdracht”, Overheidsopdrachten anno 2019, Sint-Niklaas, 23 mei 2019.

 • LEMMENS, K. en SOMERS, M., sprekers: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 3: Uitvoering van de overheidsopdracht”, Antwerpen , 28 mei 2019.
 • SOMERS, M., LEMMENS, K. KRISTOF, H. en DE LEYN, J., sprekers: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 februari 2019.

 • SOMERS, M. en DE LEYN, J., sprekers: “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”, Radisson Blu Astrid Hotel, Antwerpen 31 januari 2019.

 • SOMERS, M. en LEMMENS K., Cliëntenseminarie “Hoe om te gaan met afwijkingen van de vergunde toestand en verrassingen in de grond bij aannemingen en overheidsopdrachten van werken? Wie betaalt en bepaalt?”, 18 oktober 2018.

 • SOMERS, M., “Assistentiewoningen Vergunningen en projectstructuur”, studiedag assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s, M&D Seminars, 2017.

 • SOMERS, M., gastspreker over de Belgische Bouwgeschillenpraktijk voor het Magna Charta Bouwdiner, Academie voor de Rechtspraktijk, kasteel Waardenburg (Nederland), 7 september 2017.
 • SOMERS, M. en WILLAERT, E., “Actualia privaat bouwrecht”, voordracht in het kader van de zomerlessen van de Orde van Advocaten Antwerpen, Antwerpen, 30 augustus 2017.
 • SOMERS M., “De tienjarige aansprakelijkheid”, studienamiddag actuele thema’s inzake privaat aannemingsrecht, Belgische Vereniging voor Bouwrecht, Brussel, 2017.
 • SOMERS M., SCHOUPS M., LEMMENS K., VAN VALCKENBORGH D., DE LEYN J., ADRIAENSSENS J. en CARDONE C., “Studiedag nieuwe wet overheidsopdrachten”, Schoups, 19 juni 2017.
 • SOMERS M., HECTORS K., en HEEB C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur”, Schoups, 2016.
 • SOMERS M. en BUSSCHER S., “Actuele aandachtspunten privaat bouwrecht: deel 2”, Schoups, 2015.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., gastcollege aan de Universiteit Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 22 januari 2015.
 • SOMERS, M., studiecyclus "contractuele clausules", onderdeel aanneming, over schade- en vertragingsbedingen, georganiseerd door Intersentia, KU Leuven, 7 oktober 2014, en KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 oktober 2014.
 • SOMERS, M., “De Juristendagen”, voordracht over twee actuele topics in privaat bouwrecht (vorderingen van de verschillende actoren in het bouwproces en de rechtstreekse vordering van de onderaannemer), georganiseerd door M&D Seminars, Lanaken, 27 augustus 2013 en Lochristi, 21 augustus 2014.
 • SOMERS, M., SCHOUPS, M. & BUSSCHER, S. gastcollege "Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden" binnen de postacademische opleiding "Verkeersveiligheidsauditor", Universiteit Gent
 • SOMERS, M., SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Gent
 • SOMERS, M., “Knelpunten bouwpromotie”, voordracht op het seminarie “Knelpunten Contractenrecht”, april - mei 2011, Leuven (KUL) en Kortrijk (KULAK).
 • SOMERS, M., “Overheid en burenhinder – status quaestionis”, voordracht op het seminarie “Juristenclub”, april – mei 2010, Story - Scientia, Gent en Leuven. Dezelfde voordracht werd tevens gegeven op vraag van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) in november 2010 te Gent.
 • SOMERS, M., “Registratie en erkenning van aannemers”, voordracht op het seminarie “Bouwrecht van A tot Z”, maart 2009, Infotopics, Sint-Niklaas.

Contact

Maarten Somers
t. +32 3 260 98 60
m. +32 476 842 181
f. +32 3 260 98 61
maarten.somers@schoups.be
°BV Maarten Somers - KBO 0832.335.818
linked in vcard