Advocaten

Dave Mertens

Dave Mertens° is vennoot bij Schoups.

Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Dave publiceert geregeld over distributierecht en handelstussenpersonen, marktpraktijken en insolventie en geeft hierover lezingen. Binnen het kantoor legt hij zich dan ook vooral op deze materies toe. Daarnaast is hij deeltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Van 2012 tot 2018 doceerde hij als gastprofessor het vak “Vergelijkend, Europees en Internationaal Handelsrecht” (1e en 2e Master).

Dave vervoegde het kantoor Schoups in 2004 tot 2005. Vervolgens promoveerde hij als Doctor in de Rechten met een proefschrift over “Bescherming van cliënteel”. In 2010 vervoegde hij het kantoor opnieuw.

Curriculum

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2000
 • European Master in Law and Economics (LL.M), Universiteit Hamburg, 2004
 • Doctor in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2010

Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Linklaters De Bandt, Litigation, 2000-2003
 • Advocatenkantoor Schoups, 2004-2005 en 2010-heden
 • Rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen, 2005-heden
 • Lid redactieraad Rechtskundig Weekblad (deelredactie ondernemings- en fiscaal recht), 2012-heden
 • Lid Belgische Franchise Federatie (juridische commissie), 2019-heden

Talen:
Nederlands, Engels, Frans

Publicaties

 • MERTENS, D., "De toepassing van de Wet Precontractuele Informatie op Agentuurovereenkomsten" (noot onder Orb. Gent 8 november 2018), RW 2019-20, 872-875.
 • LEMMENS, K., MERTENS, D. en VAN DAELE, N., "Compensatie van werken: de aannemer als bankier", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020, Brussel, EBPPublishers, 2020, 1107-1131.
 • MERTENS, D. en MANNAERTS, S., "De advocaat en de nieuwe wetgeving bedrijfsgeheimen", Today's Lawyer2020/1, 28-3.
 • MERTENS D. en BATS J., “Insolventierecht” in VENB, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, I,5, 70p.
 • MERTENS D. en BATS J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 387-421.
 • MERTENS, D. en BATS, J. “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VII: Naar een soepeler ontbindings- en vereffeningsregime in het WVV.”, Pacioli 2019, afl. 488, 1-4.
 • MERTENS D., “Betere bescherming van “bedrijfsgeheimen”. Men zegge het niet voort.”, RW 2018-19, 1042.
 • MERTENS, D., “Hervorming van het ondernemingsrecht op kruissnelheid. De ‘kooplieden’ zijn weldra voltooid verleden tijd.”, Pacioli 2018/468, 7-10.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” in HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. en VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D., BATS, J., “De ontbinding en vereffening in een wat losser kleedje”, in Reeks revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht, Kluwer, 2018.
 • MERTENS, D. en BATS J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “De bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent. Eindelijk uitgeklaard?” (noot onder HvJ 3 december 2015), RW 2016-17, 1184-1187.
 • MERTENS, D., “Artikel 104-109 WER”, Handel., Mechelen, Kluwer, 2016, afl. 73 56 p.
 • MERTENS, D., “De nietigheid onder de Wet Precontractuele Informatie: streng of rechtvaardig?” (noot onder Cass. 17 september 2015), RABG 2016, 675-683.
 • MERTENS, D., “Een cliënteelvergoeding naar gemeen recht? Het geval van de zgn. ‘uitbatingsvergoeding’” (noot onder Gent 7 januari 2015), RW 2015-16, 545-549.
 • BEVERS, G., MERTENS, D. en SOL, L., “Aandachtspunten en tips bij het opstellen van managementovereenkomsten”, Pacioli 2015/409, 4-7.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS, G. en STUYCK, J. (eds.), Commercial Practices, Gent, Larcier, 2015, 197-204.
 • MERTENS, D., “Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn” (noot onder Cass. 23 januari 2015), DAOR 2015,115, 18-23.
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Commerciële contracten en precontractuele informatie” in CBR Jaarboek 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 237-317.
 • MERTENS, D., “Franchise- en distributieovereenkomsten” in COUWENBERG E., HANSEBOUT A. en VANFRAECHEM L. (eds.), in Wet en duiding IPR, Brussel, Larcier, 2014, 463-464.
 • MERTENS, D., “Bedrog met (internet)gidsen en reclameronselarij” (noot onder Voorz. Hasselt 14 september 2012), RW 2013-14, 1072-1075.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS G. en STUYCK J. (eds.), Commercial Practices, Brussel, Larcier, 2014, 187-193.
 • MERTENS, D., “Optieovereenkomst, voorkooprecht en voorkeurrecht” in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE A.L. e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 871-885.
 • MERTENS, D., “Over de toepassing van het Europese en Belgische mededingingsrecht door de feitenrechter en de beperkende werking van het mededingingsrecht” (noot onder Luik 28 februari 2011), DAOR 2012, afl. 102, 249-256.
 • MERTENS, D., “Handelsagentuur en arbitrage” (noot onder Cass. 3 november 2011), RW 2011-12, 1647-1650.
 • MERTENS, D., “De Belgische sperperioderegeling. Uitstel van executie?" (noot onder HvJ 30 juni 2011), RW 2011-12, 1509-1511.
 • MERTENS, D., “De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon ‘onderneming’” (noot onder GwH 6 april 2011), TBO 2012, 18-21.
 • MERTENS, D., “Onrechtmatige Mededinging. Art. 95 WMPC” in Jura Falconis Libri 16, De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2012, 93-123.
 • MERTENS, D., “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon ‘onderneming’ heten?” (noot onder GwH 6 april 2011), RW 2011-2012, 905-910.
 • MERTENS, D., “« rouwgeld » verder geduid en (een beetje) uitgeklaard” (noot onder Cass. 26 april 2010), RW 2011-12, 697-700.
 • MERTENS, D.,“Over onrechtmatige afwerving van cliënteel. Veel geblaat, weinig wol.”(noot onder Kh. Dendermonde 15 oktober 2009), RW 2011-2012, 1137-1140.
 • MERTENS, D., “Het Hof van Cassatie over ‘parasitaire mededinging’ en ‘aanhaking’". Scherpstelling of genadeschot?” (noot onder Cass. 29 mei 2009), RW 2010-2011, 1562-1566.
 • MERTENS, D., “Bescherming van cliënteel”, RW 2010-2011, 1458-1468.
 • MERTENS, D., “Over de arbitreerbaarheid van concessiegeschillen. Eindelijk een uitgemaakte zaak?” (oot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 1087-1091.
 • MERTENS, D., Bescherming van cliënteel, Antwerpen, Intersentia, 2011, xxvi+784p.
 • MERTENS, D., “Bandeloze billijkheid. Vijf bemerkingen bij de toepassing van art. 2 en 3 Alleenverkoopwet” (noot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 802-805.
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Actualia Handelstussenpersonen” in CBR Jaarboek 2010-2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, 283-369.
 • MERTENS, D., “Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding” (noot onder Antwerpen 7 januari 2010), RW 2010-2011, 237-240.
 • MERTENS, D., Vrije en eerlijke mededinging en de bescherming van inspanningen buiten het (intellectuele) eigendomsrecht, Universiteit Antwerpen, 2010, 657p. (Doctoraal proefschrift).
 • MERTENS, D., “Sluiten een ‘ernstige tekortkoming’ en een (beperkte) opzeggingstermijn elkaar ipso facto uit?” (noot onder Kh. Brussel 30 juni 2008), RABG 2010, 1013-1015.
 • MERTENS, D., “Een kwestie van kwalificatie. Een gewaarborgde winstmarge en een beperkt economisch risico beletten de toepassing van de Alleenverkoopwet niet” (noot onder Cass. 30 april 2010), DAOR 2010/96, 430-438.
 • MERTENS, D.,“De uitwinningsvergoeding van de handelsagent en de invloed van rechtmatige mededinging” (noot onder Cass. 5 november 2009), RW 2009-10, 1781-1784.
 • MERTENS, D., “Over het globale karakter van de billijke bijkomende vergoeding van de exclusieve concessiehouder” (noot onder Cass. 20 juni 2008), RW 2009-10, 34-36.
 • MERTENS, D., “Draagwijdte Alleenverkoopwet verder beperkt” (noot onder Cass. 28 februari 2008), RW 2008-09, 752-754.
 • MERTENS, D., “Werd vervolgd. De uitwinningsvergoeding wanneer de agent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Cass. 15 mei 2008), TBH 2009, 248-258.
 • MERTENS, D., “Welke schade vergoedt de bijkomende vergoeding van de handelsagent?” (noot onder Brussel 19 maart 2008), RW 2008-09, 1693-1697.
 • MERTENS, D., “De beëindiging van de handelsagentuur wegens voortdurende ernstige tekortkoming.” (noot onder Cass. 8 november 2007), RW 2008-09, 277-279.
 • MERTENS, D., “Voodoopraktijken in het verbintenissenrecht. De bevoegdheid van de rechter in kort geding om eenzijdig beëindigde overeenkomsten van onbepaalde duur te doen ‘herleven’” (noot onder Gent 26 juni 2006), RW 2007-08, 825-829.
 • MERTENS, D., “De Europese dienstenrichtlijn en haar invloed op het onderwijs”, TORB 2007, nr. 2/3/4, 302-314.
 • MERTENS, D., “De Alleenverkoopwet: geen ‘Belgisch recht’” (noot onder Cass. 6 april 2006), RW 2006-07, 447-450.
 • MERTENS, D., “Cliënteel als mensenrecht. Goodwill beschermd door artikel 1, Eerste Protocol EVRM”, CJ 2006, nr. 4-5, 61-65.
 • MERTENS, D., “De nieuwe Wet Precontractuele Informatie doorgelicht”, in STRAETMANS G. en MERTENS, D. (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1-49.
 • MERTENS, D., “Het strafbeding is dood. Lang leve het strafbeding!” (noot onder Cass. 22 oktober 2004), RW 2005-2006, 460-462.
 • STRAETMANS, G. & MERTENS, D., (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 158p.
 • MERTENS, D., “Artikel 2 Alleenverkoopwet. Begroting in abstracto of in concreto. Een achterhaalde discussie.” (noot onder Cass. 7 april 2005), RW 2005-06, 1176-1179.
 • MERTENS, D., “Uitlokking, privé-detectives en het bewijs in handelszaken” (noot onder Antwerpen 27 juni 2005), RW 2005-06, 1509-1511.
 • MERTENS, D., “Houd de dief! De uitwinningsvergoeding wanneer de handelsagent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Kh. Brussel 27 november 2003), TBH 2005, 982-984.
 • MERTENS, D., “Huurschade en de plaatsbeschrijving bij (her)nieuw(d)e huur” (noot onder Cass. 3 juni 2004), RW 2004-05, 1144-1145.
 • MERTENS D., “A Law&Economics analysis of Commercial Agency Agreements”, emle.org , 2004, 40p.
 • MERTENS D., “De verjaring van schuldvorderingen t.a.v. de overheid: terug naar start, U ontvangt geen geld” (noot onder Cass. 14 april 2003), RW 2003-04, 461-463.
 • MERTENS, D., “De billijke vergoeding van de concessiehouder – De invloed van feiten na de feiten” (noot onder Cass. 16 mei 2003), DAOR 2003/65, 35-39.
 • MERTENS, D., “De bijkomende vergoeding van de handelsagent: cliënteelvergoeding of carte blanche?”, RW 2002-03, 1041-1047.

Lezingen

 • MERTENS, D., "De toepassing van de Wet Precontractuele Informatie op Agentuurovereenkomsten" (noot onder Orb. Gent 8 november 2018), RW 2019-20, 872-875.
 • LEMMENS, K., MERTENS, D. en VAN DAELE, N., "Compensatie van werken: de aannemer als bankier", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020, Brussel, EBPPublishers, 2020, 1107-1131.
 • MERTENS, D. en MANNAERTS, S., "De advocaat en de nieuwe wetgeving bedrijfsgeheimen", Today's Lawyer2020/1, 28-3.
 • MERTENS D. en BATS J., “Insolventierecht” in VENB, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, I,5, 70p.
 • MERTENS D. en BATS J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 387-421.
 • MERTENS, D. en BATS, J. “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VII: Naar een soepeler ontbindings- en vereffeningsregime in het WVV.”, Pacioli 2019, afl. 488, 1-4.
 • MERTENS D., “Betere bescherming van “bedrijfsgeheimen”. Men zegge het niet voort.”, RW 2018-19, 1042.
 • MERTENS, D., “Hervorming van het ondernemingsrecht op kruissnelheid. De ‘kooplieden’ zijn weldra voltooid verleden tijd.”, Pacioli 2018/468, 7-10.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” in HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. en VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D., BATS, J., “De ontbinding en vereffening in een wat losser kleedje”, in Reeks revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht, Kluwer, 2018.
 • MERTENS, D. en BATS J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “De bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent. Eindelijk uitgeklaard?” (noot onder HvJ 3 december 2015), RW 2016-17, 1184-1187.
 • MERTENS, D., “Artikel 104-109 WER”, Handel., Mechelen, Kluwer, 2016, afl. 73 56 p.
 • MERTENS, D., “De nietigheid onder de Wet Precontractuele Informatie: streng of rechtvaardig?” (noot onder Cass. 17 september 2015), RABG 2016, 675-683.
 • MERTENS, D., “Een cliënteelvergoeding naar gemeen recht? Het geval van de zgn. ‘uitbatingsvergoeding’” (noot onder Gent 7 januari 2015), RW 2015-16, 545-549.
 • BEVERS, G., MERTENS, D. en SOL, L., “Aandachtspunten en tips bij het opstellen van managementovereenkomsten”, Pacioli 2015/409, 4-7.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS, G. en STUYCK, J. (eds.), Commercial Practices, Gent, Larcier, 2015, 197-204.
 • MERTENS, D., “Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn” (noot onder Cass. 23 januari 2015), DAOR 2015,115, 18-23.
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Commerciële contracten en precontractuele informatie” in CBR Jaarboek 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 237-317.
 • MERTENS, D., “Franchise- en distributieovereenkomsten” in COUWENBERG E., HANSEBOUT A. en VANFRAECHEM L. (eds.), in Wet en duiding IPR, Brussel, Larcier, 2014, 463-464.
 • MERTENS, D., “Bedrog met (internet)gidsen en reclameronselarij” (noot onder Voorz. Hasselt 14 september 2012), RW 2013-14, 1072-1075.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS G. en STUYCK J. (eds.), Commercial Practices, Brussel, Larcier, 2014, 187-193.
 • MERTENS, D., “Optieovereenkomst, voorkooprecht en voorkeurrecht” in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE A.L. e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 871-885.
 • MERTENS, D., “Over de toepassing van het Europese en Belgische mededingingsrecht door de feitenrechter en de beperkende werking van het mededingingsrecht” (noot onder Luik 28 februari 2011), DAOR 2012, afl. 102, 249-256.
 • MERTENS, D., “Handelsagentuur en arbitrage” (noot onder Cass. 3 november 2011), RW 2011-12, 1647-1650.
 • MERTENS, D., “De Belgische sperperioderegeling. Uitstel van executie?" (noot onder HvJ 30 juni 2011), RW 2011-12, 1509-1511.
 • MERTENS, D., “De architect, landmeter en notaris onderworpen aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit de Wet Marktpraktijken? De vrije beroepsbeoefenaar is steeds meer gewoon ‘onderneming’” (noot onder GwH 6 april 2011), TBO 2012, 18-21.
 • MERTENS, D., “Onrechtmatige Mededinging. Art. 95 WMPC” in Jura Falconis Libri 16, De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2012, 93-123.
 • MERTENS, D., “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon ‘onderneming’ heten?” (noot onder GwH 6 april 2011), RW 2011-2012, 905-910.
 • MERTENS, D., “« rouwgeld » verder geduid en (een beetje) uitgeklaard” (noot onder Cass. 26 april 2010), RW 2011-12, 697-700.
 • MERTENS, D.,“Over onrechtmatige afwerving van cliënteel. Veel geblaat, weinig wol.”(noot onder Kh. Dendermonde 15 oktober 2009), RW 2011-2012, 1137-1140.
 • MERTENS, D., “Het Hof van Cassatie over ‘parasitaire mededinging’ en ‘aanhaking’". Scherpstelling of genadeschot?” (noot onder Cass. 29 mei 2009), RW 2010-2011, 1562-1566.
 • MERTENS, D., “Bescherming van cliënteel”, RW 2010-2011, 1458-1468.
 • MERTENS, D., “Over de arbitreerbaarheid van concessiegeschillen. Eindelijk een uitgemaakte zaak?” (oot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 1087-1091.
 • MERTENS, D., Bescherming van cliënteel, Antwerpen, Intersentia, 2011, xxvi+784p.
 • MERTENS, D., “Bandeloze billijkheid. Vijf bemerkingen bij de toepassing van art. 2 en 3 Alleenverkoopwet” (noot onder Cass. 14 januari 2010), RW 2010-2011, 802-805.
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Actualia Handelstussenpersonen” in CBR Jaarboek 2010-2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, 283-369.
 • MERTENS, D., “Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding” (noot onder Antwerpen 7 januari 2010), RW 2010-2011, 237-240.
 • MERTENS, D., Vrije en eerlijke mededinging en de bescherming van inspanningen buiten het (intellectuele) eigendomsrecht, Universiteit Antwerpen, 2010, 657p. (Doctoraal proefschrift).
 • MERTENS, D., “Sluiten een ‘ernstige tekortkoming’ en een (beperkte) opzeggingstermijn elkaar ipso facto uit?” (noot onder Kh. Brussel 30 juni 2008), RABG 2010, 1013-1015.
 • MERTENS, D., “Een kwestie van kwalificatie. Een gewaarborgde winstmarge en een beperkt economisch risico beletten de toepassing van de Alleenverkoopwet niet” (noot onder Cass. 30 april 2010), DAOR 2010/96, 430-438.
 • MERTENS, D.,“De uitwinningsvergoeding van de handelsagent en de invloed van rechtmatige mededinging” (noot onder Cass. 5 november 2009), RW 2009-10, 1781-1784.
 • MERTENS, D., “Over het globale karakter van de billijke bijkomende vergoeding van de exclusieve concessiehouder” (noot onder Cass. 20 juni 2008), RW 2009-10, 34-36.
 • MERTENS, D., “Draagwijdte Alleenverkoopwet verder beperkt” (noot onder Cass. 28 februari 2008), RW 2008-09, 752-754.
 • MERTENS, D., “Werd vervolgd. De uitwinningsvergoeding wanneer de agent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Cass. 15 mei 2008), TBH 2009, 248-258.
 • MERTENS, D., “Welke schade vergoedt de bijkomende vergoeding van de handelsagent?” (noot onder Brussel 19 maart 2008), RW 2008-09, 1693-1697.
 • MERTENS, D., “De beëindiging van de handelsagentuur wegens voortdurende ernstige tekortkoming.” (noot onder Cass. 8 november 2007), RW 2008-09, 277-279.
 • MERTENS, D., “Voodoopraktijken in het verbintenissenrecht. De bevoegdheid van de rechter in kort geding om eenzijdig beëindigde overeenkomsten van onbepaalde duur te doen ‘herleven’” (noot onder Gent 26 juni 2006), RW 2007-08, 825-829.
 • MERTENS, D., “De Europese dienstenrichtlijn en haar invloed op het onderwijs”, TORB 2007, nr. 2/3/4, 302-314.
 • MERTENS, D., “De Alleenverkoopwet: geen ‘Belgisch recht’” (noot onder Cass. 6 april 2006), RW 2006-07, 447-450.
 • MERTENS, D., “Cliënteel als mensenrecht. Goodwill beschermd door artikel 1, Eerste Protocol EVRM”, CJ 2006, nr. 4-5, 61-65.
 • MERTENS, D., “De nieuwe Wet Precontractuele Informatie doorgelicht”, in STRAETMANS G. en MERTENS, D. (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1-49.
 • MERTENS, D., “Het strafbeding is dood. Lang leve het strafbeding!” (noot onder Cass. 22 oktober 2004), RW 2005-2006, 460-462.
 • STRAETMANS, G. & MERTENS, D., (eds.), Actualia Handelstussenpersonen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 158p.
 • MERTENS, D., “Artikel 2 Alleenverkoopwet. Begroting in abstracto of in concreto. Een achterhaalde discussie.” (noot onder Cass. 7 april 2005), RW 2005-06, 1176-1179.
 • MERTENS, D., “Uitlokking, privé-detectives en het bewijs in handelszaken” (noot onder Antwerpen 27 juni 2005), RW 2005-06, 1509-1511.
 • MERTENS, D., “Houd de dief! De uitwinningsvergoeding wanneer de handelsagent ‘zijn’ cliënteel meeneemt” (noot onder Kh. Brussel 27 november 2003), TBH 2005, 982-984.
 • MERTENS, D., “Huurschade en de plaatsbeschrijving bij (her)nieuw(d)e huur” (noot onder Cass. 3 juni 2004), RW 2004-05, 1144-1145.
 • MERTENS D., “A Law&Economics analysis of Commercial Agency Agreements”, emle.org , 2004, 40p.
 • MERTENS D., “De verjaring van schuldvorderingen t.a.v. de overheid: terug naar start, U ontvangt geen geld” (noot onder Cass. 14 april 2003), RW 2003-04, 461-463.
 • MERTENS, D., “De billijke vergoeding van de concessiehouder – De invloed van feiten na de feiten” (noot onder Cass. 16 mei 2003), DAOR 2003/65, 35-39.
 • MERTENS, D., “De bijkomende vergoeding van de handelsagent: cliënteelvergoeding of carte blanche?”, RW 2002-03, 1041-1047.

Contact

Dave Mertens
t. +32 3 260 98 60
m. +32 478 401 534
f. +32 3 260 98 61
dave.mertens@schoups.be
°BV Dave Mertens - KBO 0698.938.052
linked in vcard