Advocaten

Marco Schoups

Marco Schoups behaalde zijn rechtendiploma in 1986 aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen en de Balie van Brussel.

Marco heeft meer dan dertig jaar ervaring in het bijstaan van ondernemingen in procedures en arbitrages, alsook in contractenwerk, het verstrekken van adviezen en het voeren van onderhandelingen.

Hij publiceert regelmatig en geeft lezingen en in-house opleidingen.

Marco Schoups is Stafhouder van de Orde van Advocaten Provincie Antwerpen en gedelegeerd-bestuurder van CVBA Schoups.

Marco is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Vakgroepen

Privaat Bouwrecht
Overheidsopdrachten en PPS
Vastgoed & projectontwikkeling
Omgevingsrecht
Verzekeringsrecht
Arbitrage, Bemiddeling & ADR

Curriculum

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 1986 (Magna cum laude)

Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Schoups (sinds 1990), vennoot
 • Advocatenkantoor Paul Speyer, Antwerpen (1987-1990)
 • Advocatenkantoor Emmanuel de Cannart d’Hamale, Brussel (1986-1987)

Talen:

 • Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS, P. “Het instellen van een rechtstreekse vordering” (noot onder Brussel 1 december 2015 en Brussel 22 februari 2016), TBO 2017, afl. 5-6, 537-540.
 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • SCHOUPS, M. en BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (noot onder Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, afl 2, 193. 
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia en CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • SCHOUPS, M., en DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, T. Aann. 2016, 222-241.
 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs.  AUR 2013” (noot onder Hof van Cassatie 10 september 2015 ), TBO 2016, afl. 4, 308-309.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M., MONTEYNE-JADOUL, V., « Les décomptes mis en relation avec les claims » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten - Chronique des Marchés Publics 2015-2016, EBP Publishers, 2016, 579-613.
 • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS. P., “Vrijwaring” in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., VERBEKE, A.L., Contractuele clausules - Aanneming bouwwerken, Intersentia, 2016, 417-447.
 • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS. P., “De opzegging op grond van artikel 1794 BW en het recht van de bouwheer op schadevergoeding” (noot onder Cass. 11 september 2015), TBO 2016, afl. 2, 142-146.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, en M., MONTEYNE-JADOUL, V., « Les voies de recours offertes au soumissionnaire évincé dans le cadre de la passation des marchés après la réforme du conseil d’état » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten Chronique des Marchés Publics 2014-2015, EBP Publishers, 2015, 745-780.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C. en DE BUYZER, G., in DE BUYST, D., KORTLEVEN, P., LYSENS, T., RONSE, C. (ed.), Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek, Mechelen, Kluwer, 2014.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K.  en MONTEYNE-JADOUL, V., “De uitvoering van overheidsopdrachten”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., (eds.), Handboek Bouwrecht tweede herziene editie, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 313-359.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. en MONTEYNE-JADOUL, V., "Recours de l'adjudicataire contre les moyens d'action du pouvoir adjudicateur", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2013-2014, Brussel, EBP Publishers, 2014, 441-476.
 • HECTORS, K. en SCHOUPS, M., “Een kort arrest met grote gevolgen : het Grondwettelijk Hof vernietigt de decretale validatiebepaling van RUP's opgemaakt volgens het MER integratiespoor” (noot onder GwH 31 juli 2013, MER, januari februari maart 2014, 57-68.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., "De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussel, EBP Publishers, 2013, 639-672.
 • SCHOUPS, M. en SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Brussel, EBP Publishers, 2012, 684-701.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken" (noot onder Rb. Brussel 11 maart 2011 en Namen 11 juni 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussel, EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", TBO 2010, 83-99.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P.  en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussel, EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • SCHOUPS, M., “Kort Geding en Bouwrecht” in X., Kort Geding, Gent, Larcier, 2009, 145-171.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussel, EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS M. en LEMMENS K., "Naar een standaardisering van PPS-contracten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussel, EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS M. en LEMMENS K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2007, 35–77.
 • SCHOUPS, M. en DE SMEDT-QUINTELIER, C., "Aanneming en aansprakelijkheid", in SROKA, S. en JUDO, F. (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten, Een actuele stand van zaken, Gent, Larcier, 2006, 45-69.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K. “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A., (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2006, 67-124.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K. en FRANCK, I., “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten", in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2005, 183-214.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K., FRANCK, I. en FANTIN, S., “Wetsvoorstellen inzake het deskundigenonderzoek", in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A., Jaarboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2004, 103-133.
 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2003, 1280 p.
 • SCHOUPS, M., Lid van de hoofdredactie van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed” (TBO).
 • SCHOUPS, M., “Minderwaarde, genotsderving, vetustiteit : definitie van de begrippen”, in De Lathouwer, R., Dewilde, G., Wagneur, M., Beke, J. (eds.), Handboek Bouwgebreken, Mechelen, Kluwer, 2001, bijdrage A3201.
 • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS. P., “De opzegging op grond van artikel 1794 BW en het recht van de bouwheer op schadevergoeding” (noot onder Cass. 11 september 2015), TBO 2016, afl. 2, 142-146.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M., MONTEYNE-JADOUL, V., « Les voies de recours offertes au soumissionnaire évincé dans le cadre de la passation des marchés après la réforme du conseil d’état » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten Chronique des Marchés Publics 2014-2015, EBP Publishers, 2015, 745-780.

Lezingen

 • SCHOUPS, M. & ADRIAENSSENS, J., Sprekers: “National Tender Day”, Sheraton Airport Hotel Brussel, 25 oktober 2018.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., LAHBIB, M., Séminaire clients: "L’arrêté royal de réparation", Brussel, Chateau Saint-Anne, 14 juni 2018,

 • SCHOUPS, M. “Rechtstreeks vorderen in de bouw” Lessenreeks BRICS, Confederatie Bouw Antwerpen, 15 mei 2018.

 • Hectors, K., Heeb, C., en Willaert, E., sprekers “Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed”, cliëntenseminarie, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 26 april 2018.
 • BEVERS, G., HECTORS, K., WILLAERT, E. & HEEB, C., sprekers: studiedag “Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed”, Larcier, Gent, 13 maart 2018.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K. sprekers: “Een gids voor aannemers” studiedag “Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument”, Confederatie Bouw, 23 januari 2018.

 • HECTORS, K. en NASSER, R., sprekers “De omgevingsvergunning uit de startblokken!”, Infotopics, Sint-Niklaas, 18 januari 2018.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., sprekers studiedag “Verzekeringen in het bouwrecht” “De verzekeringsjuristen”, Antwerpen, 7 december 2017.

 • SCHOUPS, M. en OP DE BEECK, E. “Hot topics bouwrecht”, cliëntenseminarie Schoups, Kasteel Den Brandt, 5 december 2017.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K. sprekers: “Een gids voor aannemers” studiedag “Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument”, Confederatie Bouw, 30 november 2017.

 • HECTORS, K., spreker: “Assistentiewoningen Vergunningen en projectstructuur” studiedag “Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s”, M&D Seminars, 28 november 2017.
 • SCHOUPS, M., "Voor de bouwsector: over onderaanneming, onderzoek en beoordeling van de offerte en schadeclaims", studiedag "Deep Dive", IBJ, 26 september 2017
 • SCHOUPS, M. “De omzetting van de nieuwe Richtlijn overheidsopdrachten en de kwaliteit en duurzaamheid. Welke nieuwigheden?” studiedag “De kwaliteit en de duurzaamheid in de overheidsopdrachten: Dat is onbetaalbaar!”, Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), 26 september 2017.
 • SCHOUPS, M. en ADRIAENSSENS, J., sprekers “Wijzigingen en schadeclaims onder de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving”, EBP Construction Day, 14 september 2017.
 • SCHOUPS, M., spreker studiedag « Analyse pratique de la nouvelle réglementation marchés publics », Schoups, 19 juni 2017.
 • SCHOUPS, M., spreker “Onderaanneming bij overheidsopdrachten” studiedag “Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, Schoups, 15 juni 2017.
 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en FEYAERTS, J., “Waarborg en vrijgave” Lessenreeks BRICS, Confederatie Bouw Antwerpen, 15 mei 2017.
 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017, 20 april 2017.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en DE LEYN, J. “De keuze van de onderaannemer”, Masterclass Overheidsopdrachten “De onderaannemer”, Confederatie Bouw, 27 maart 2017.
 • SCHOUPS, M., “Vorderingen in de bouw”, Werklunch Conferentie van de Jonge Balie Turnhout, 20 januari 2017.
 • SCHOUPS, M., “Regeling van juridische en technische geschillen bij PPS en DBFM” studiedag “Staat de gerechtelijke expertise in de bouw op een tweesprong ?” ADEB-VBA, Brussel, 8 november 2016.
 • SCHOUPS, M., samen met DE LEYN, J., " Wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten", National Tender Day, EBP, 27 oktober 2016.

 

 • SCHOUPS M. en DE BUYZER G., “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in aannemingszaken” op de studiedag Kritische blik op geschillenbeslechting bij aanneming van werk, georganiseerd door Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI40, 21 april 2016
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., seminariecyclus “Verzekeringsrecht in de bouwsector”, onderdeel samenloop van verzekeringen in de bouw, georganiseerd door Confocus, 23 april 2015
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., gastcollege aan de Universiteit Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 22 januari 2015.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, de Confocus Rechtsdagen, georganiseerd door Confocus, 27 augustus 2014.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M., GOEDEME, B. en BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Leuven, 5 november 2013.
 • SCHOUPS, M., Spreker op de studienamiddag Nationale Confederatie Bouw dd. 21 juni 2013 over de nieuwe uitvoeringsregels overheidsopdrachten (NAUR).
 • SCHOUPS, M., Spreker op de National PPP Day – Construction Tender Day 4 juni 2013: "Varianten en opties bij de gunning van de opdrachten, onder de oude en de nieuwe wetgeving", Sheraton Hotel Brussel, georganiseerd door EBP
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Antwerpen, 30 mei 2013
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., gastcollege aan de Universiteit Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 29 april 2013
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S. gastcollege "Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden" binnen de postacademische opleiding "Verkeersveiligheidsauditor", Universiteit Gent
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Gent, 19 april 2013
 • SCHOUPS, M., Spreker op de studienamiddag Nationale Confederatie Bouw dd. 25 oktober 2012 over de nieuwe uitvoeringsregels overheidsopdrachten
 • SCHOUPS, M., Spreker op studienamiddag Conferentie Bouw Antwerpen, Masterclass Overheidsopdrachten dd. 22 oktober 2012 : "Vergissingen, leemten en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten"
 • SCHOUPS, M., Spreker op de studiedag "Energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificaten in de praktijk", 6 juni 2012, Leuven met als onderwerp "Aansprakelijkheden EPB-verslaggever, architect, energiedeskundige, makelaar, bouwheer en eigenaar"
 • SCHOUPS, M, lezing op de lanceringsconferentie E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, 8 mei 2012 “Wijziging van Overheidsdopdrachten”.
 • SCHOUPS, M., Oplevering in DBFM-Overeenkomsten, voordracht op het colloquium "Opleveringsprocedures voor complexe bouwprojecten", 8 december 2011, VUB-ULB-ADEB-VBA
 • SCHOUPS, M. & LEMMENS, K., Sprekers op National Tender Day 2011, Brussels Sheraton Hotel, "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten "
 • SCHOUPS, M., Spreker op het Colloquium Centrum voor Bouwrecht, Actuele evoluties in het bouwrecht, 1 juni 2010, K.U.Leuven, met als onderwerp "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten"
 • SCHOUPS, M., Spreker op de lanceringsconferentie E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, 4 mei 2010, "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten"
 • SCHOUPS, M., Spreker op commissievergadering Nationale Confederatie Bouw, Juridische Commissie over de toepassing van de prijsherziening in overheidsopdrachten.
 • SCHOUPS, M., spreker op het congres Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht : “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten : de standstillwetgeving in beweging”.
 • SCHOUPS, M., voorzitter studiedag Infotopics :”Bouwcontracten” 27 april 2007.
 • SCHOUPS, M., spreker op cyclus Permanente vorming VUB 22 maart 2007 :”Aanneming, onderaanneming en aansprakelijkheid”.
 • SCHOUPS, M., spreker op het congres Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, op 28 september 2006 : “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”.
 • SCHOUPS, M., docent : “De aansprakelijkheid van de architect en de architectenvennootschap” in de lessenreeks ingericht door de Orde van Advocaten van de Balie te Antwerpen, augustus 2006.
 • SCHOUPS, M., voorzitter studiedag infotopics : “Bouwcontracten” 16 juni 2006.
 • SCHOUPS, M., voorzitter studiedag Infotopics :”Overheidsopdrachten” 17 mei 2006.
 • SCHOUPS, M., docent VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (VIVO, “De Wet Breyne” 4 mei 2006.
 • SCHOUPS, M., spreker Studiedag Infotopics “Onteigeningen”, 9 maart 2006.
 • SCHOUPS, M., voorzitter studiedag Infotopics : “Bouwcontracten”, 4 oktober 2005.
 • SCHOUPS, M., lesgever VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (Vivo) (“De ruilovereenkomst en de promotieruilovereenkomst”).
 • SCHOUPS, M., spreker op het congres Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, ingericht door Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, op 2 juni 2005 : “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten (1995-2005)”.
 • SCHOUPS, M., docent : “Deskundigenonderzoek” in de lessenreeks Permanente Vorming ingericht door de Jonge Balie te Dendermonde dd. 13 januari 2005.
 • SCHOUPS, M., docent : “Deskundigenonderzoek” in de lessenreeks ingericht door de Orde van Advocaten van de Balie te Antwerpen, augustus 2004.
 • SCHOUPS, M., spreker op het congres Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, ingericht door Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, op 3 juni 2004 : “Wetsvoorstellen inzake deskundigenonderzoek.
 • SCHOUPS, M., docent Bouwrecht : “Aansprakelijkheid in het aannemings-recht” in de lessenreeks Permanente Vorming Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen.
 • SCHOUPS, M., spreker Syndicale Kamer der Bouwnijverheid, Th. Van Rijswijckplaats, Antwerpen m.b.t. Veiligheidscoördinator op Tijdelijke en Mobiele Werkplaatsen.

Contact

Marco Schoups
t. +32 3 260 98 60
m. +32 475 582 837
f. +32 3 260 98 61
marco.schoups@schoups.be
°BVBA Marco Schoups - KBO 0863.363.049
linked in vcard