Advocaten

Dimitri Verhoeven

Dimitri Verhoeven° behaalde zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2012. Vervolgens werkte Dimitri enkele jaren als navorser aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in juni 2017 promoveerde met een proefschrift over het onderwerp “Productveiligheid en productaansprakelijkheid”.

Hij is sinds januari 2017 ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Dimitri heeft het kantoor Schoups vervoegd in 2017, waar hij voornamelijk werkzaam is in de vakgroepen Privaat bouwrecht, Overheidsopdrachten & PPS en Verzekeringsrecht.

Hij is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Curriculum

Diploma’s:

 • Master in de rechten, UAntwerpen, 2012
 • Doctor in de rechten, UAntwerpen, 2017

Professionele ervaring:

 • Vorser UAntwerpen,  2012 - 2016
 • Algemeen coördinator ALLIC (Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht), 2015 - 2019
 • Gastprofessor Postgraduaat ALLIC, 2017 - heden
 • Navorser UAntwerpen, 2017 - heden
 • Advocatenkantoor Schoups, sinds 2017

Talen:

Nederlands, Engels, Frans

Publicaties

 • VERHOEVEN, D., “De overdracht of cessie van schuldvordering” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 727-758.
 • VERHOEVEN, D., “De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: een belangenafweging in functie van de concrete omstandigheden” (noot onder Kh. Gent (afd. Brugge) 7 november 2016), TIBR 2019, afl. 2, 60-66.
 • MEYS, S., en VERHOEVEN, D., “Digitale inhoud en aansprakelijkheid. De Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten en de Richtlijn Productaansprakelijkheid nader toegelicht” in R. STEENNOT en G. STRAETMANS (eds.), Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2019, 71-120.
 • VERHOEVEN, D., “Commentaar bij Boek IX. WER” in X, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., +/- 163p (bijgewerkt tot december 2018).
 • VERHOEVEN, D., “De werking van een vennootschap – Productaansprakelijkheid”, in X, Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., 72p.
 • VERHOEVEN, D., “De Richtlijn Productaansprakelijkheid, de bewijslast en het inroepen van vermoedens: analyse van het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2017” (noot onder HvJ C-621/15), DCCR 2018, afl. 120-121, 143-155.
 • SCHOUPS, M. en VERHOEVEN, D., “Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid” (noot onder Antwerpen 6 maart 2017), TBO 2018, afl. 1, 40-44.
 • VERHOEVEN, D., Wet Productaansprakelijkheid, in Artikel & Commentaar, Mechelen, Kluwer, 2018, 130p.
 • VERHOEVEN, D., “Commentaar bij de Wet Productaansprakelijkheid”, in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., +/- 125p.
 • VERHOEVEN, D., Productaansprakelijkheid en productveiligheid, Antwerpen, Intersentia, 2018, 732p.
   
 • VERHOEVEN, D., “De aansprakelijkheid van ‘aangemelde instanties’ m.b.t. gebrekkige medische hulpmiddelen” (noot onder HvJ 16 februari 2017), T.Gez. 2017-18, afl. 1, 29-31.
 • VERHOEVEN, D., “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in T. Vansweevelt en B. Weyts (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 459-478.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “Section V: Other EU Laws concerning similar issues” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 97-108.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.C. Liable persons” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 61-72.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.B. Notion of defectiveness” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 50-61.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.A. Notion of product” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 40-50.
 • BUELENS, W. en VERHOEVEN, D., “Hervorming van het BW: wat het met samenloopverbod?”, De Juristenkrant 2016, afl. 332, 16.
 • VERHOEVEN, D., “Schade door implantaat: contractuele aansprakelijkheidsregeling nog te onduidelijk”, De Juristenkrant 2016, afl. 331, 4.
 • BUELENS, W. en VERHOEVEN, D., “De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, TBBR 2016, afl. 6, 314-333.
 • VERHOEVEN, D., “Potentiële gebreken in serieproducten: hoe ver reiken het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid?”, (noot onder HvJ 5 maart 2015), T.Gez. 2015-16, afl. 1, 49-59.
 • VERHOEVEN, D., “Productveiligheid en productaansprakelijkheid: krachtlijnen en toekomstperspectieven” in STEENNOT, R. en STRAETAMNS, G. (eds.), Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument, Anwerpen, Intersentia, 2015, 193-234.
 • BROECKX, N. en VERHOEVEN, D., “Transplanting diseases from organ donors in Western Europe: fault liability or strict liability?”, EJHL 2015, afl. 22, 207-238.
 • VERHOEVEN, D., “The duty to perform a patient recall”, Medicine and law 2014, vol. 33, afl. 2, 91-112.
 • VERHOEVEN, D., “De DES-slachtoffers en het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Een confrontatie met verjaring, het foutbegrip, onzekere toekomstige schade en alternatieve causaliteit”, T.Gez. 2013-14, afl. 5, 140-167.
 • VERHOEVEN, D., “Krachtlijnen van een product recall”, DCCR 2013, afl. 100-101, 61-82.
 • VERHOEVEN, D., “Het in het verkeer brengen en traceren van (gebrekkige) producten”, (noot onder Bergen 7 februari 2013), DCCR 2013, afl. 2, 85-104.
 • VERHOEVEN, D., “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de invoerder voor gebrekkige of onveilige gebreken” (noot onder Brussel 16 januari 2012), TBBR 2013, afl. 8, 429-436.
 • VERHOEVEN, D., “De bezitsbescherming van het recht van uitweg en doorgang: doorgehakte knopen terug vastgeknoopt” (noot onder GwH 13 oktober 2011), TBO 2013, afl. 1, 16-23.
 • VERHOEVEN, D., “Aangifte van een misdrijf aan een gerechtelijke overheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid” (noot onder Rb. Gent 14 oktober 2011), T.Gez. 2012-13, afl. 1, 27-33.
 • BENFQUIH, Y., DECKERS, K. en VERHOEVEN, D., “De motiveringsplicht in het Europees bestuursrecht”, TBP 2012, afl. 3, 136-158.
 • VAN NULAND, N., LEMMENS, K., VERBRAEKEN, J., VERHOEVEN, D. en VAN GENUGTEN, J., “Kroniek Europees overheidsopdrachtenrecht 2005 – juni 2011”, TBO 2011, afl. 5, 186-208.
 • VERHOEVEN, D., “Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de Wet Productenaansprakelijkheid” (noot onder Antwerpen 28 oktober 2009), TBBR 2011, afl. 8, 388-396.
 • VERHOEVEN, D., “Verslag studieavond Wet Medische ongevallen”, in I. BOONE en S. LIERMAN (eds.), Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Antwerpen - Cambridge, Intersentia, 2011, 107-114.

Lezingen

 • VERHOEVEN, D., Webinar: “Producten in het rechtsverkeer: slipgevaar op verraderlijke aansprakelijkheidswegen”, Schoups, Antwerpen, 24 maart 2020.
 • VERHOEVEN, D., spreker congres Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, “Levering van digitale inhoud: voorstel van richtlijn en productaansprakelijkheid”, 24 mei 2019, UGent.
 • VERHOEVEN, D., Webinar: “Productaansprakelijkheid”, M&D Seminars, Mechelen, 19 april 2019.
 • VERHOEVEN, D., HEEB, C., sprekers “Wilsgebreken bij vastgoedtransacties”, M&D Seminars, Sint-Niklaas, 20 april 2018.

 • VERHOEVEN, D., spreker: ICAV II-congres “De Wet Productaansprakelijkheid: onbekend en/of onbemind?”, 2 december 2016, UGent.
 • VERHOEVEN, D., spreker: Wereldcongres Medisch Recht 2016 “Medical products and European Product Liability”, Los Angeles (VS).
 • VERHOEVEN, D., spreker: congres “Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument”, “Productveiligheid en productaansprakelijkheid”, 30 november 2015, UAntwerpen.

 • VERHOEVEN, D., spreker: congres “30 Years of European Product Liability”, “Topical issues in defectiveness”, 15 oktober 2015, Wroclaw (Polen).
 • VERHOEVEN, D., spreker: Wereldcongres Medisch Recht 2014 “Transplanting diseases from organ donors: negligence or strict liability?, Nusa-Dua (Bali)
 • VERHOEVEN, D., spreker: Doctoraatsseminarie ICAV “Productveiligheid, productaansprakelijkheid en product recall”, 19 december 2013, KU Leuven.
 • VERHOEVEN, D., spreker: Wereldcongres Medisch Recht 2012 “The duty to perform a patient recall”, Macéio (Brazilië).

Contact

Dimitri Verhoeven
Advocaat
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
dimitri.verhoeven@schoups.be
°BV Dimitri Verhoeven - KBO 0739.783.465
linked in vcard