Advocaten

Dimitri Verhoeven

Dimitri Verhoeven is sinds januari 2017 ingeschreven aan de Balie van Antwerpen . 

Hij is vooral werkzaam in de vakgroepen Privaat Bouwrecht en Verzekeringsrecht.

Vakgroepen

Privaat Bouwrecht
Verzekeringsrecht
Overheidsopdrachten

Curriculum

Diploma’s:

 • Master in de rechten, UAntwerpen, 2012

Professionele ervaring:

 • Vorser UAntwerpen,  2012 - 2016
 • Algemeen coördinator ALLIC (Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht), 2015 - heden
 • Gastprofessor Postgraduaat ALLIC, 2017 - heden
 • Navorser UAntwerpen, 2017 - heden
 • Advocatenkantoor Schoups, sinds 2017

Talen:

Nederlands, Engels, Frans

Publicaties

 • VERHOEVEN, D., “De aansprakelijkheid van ‘aangemelde instanties’ m.b.t. gebrekkige medische hulpmiddelen” (noot onder HvJ 16 februari 2017), T.Gez. 2017-18, afl. 1, 29-31.
 • VERHOEVEN, D., “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in T. Vansweevelt en B. Weyts (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 459-478.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “Section V: Other EU Laws concerning similar issues” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 97-108.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.C. Liable persons” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 61-72.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.B. Notion of defectiveness” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 50-61.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.A. Notion of product” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 40-50.
 • BUELENS, W. en VERHOEVEN, D., “Hervorming van het BW: wat het met samenloopverbod?”, De Juristenkrant 2016, afl. 332, 16.
 • VERHOEVEN, D., “Schade door implantaat: contractuele aansprakelijkheidsregeling nog te onduidelijk”, De Juristenkrant 2016, afl. 331, 4.
 • BUELENS, W. en VERHOEVEN, D., “De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, TBBR 2016, afl. 6, 314-333.
 • VERHOEVEN, D., “Potentiële gebreken in serieproducten: hoe ver reiken het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid?”, (noot onder HvJ 5 maart 2015), T.Gez. 2015-16, afl. 1, 49-59.
 • VERHOEVEN, D., “Productveiligheid en productaansprakelijkheid: krachtlijnen en toekomstperspectieven” in STEENNOT, R. en STRAETAMNS, G. (eds.), Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument, Anwerpen, Intersentia, 2015, 193-234.
 • BROECKX, N. en VERHOEVEN, D., “Transplanting diseases from organ donors in Western Europe: fault liability or strict liability?”, EJHL 2015, afl. 22, 207-238.
 • VERHOEVEN, D., “The duty to perform a patient recall”, Medicine and law 2014, vol. 33, afl. 2, 91-112.
 • VERHOEVEN, D., “De DES-slachtoffers en het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Een confrontatie met verjaring, het foutbegrip, onzekere toekomstige schade en alternatieve causaliteit”, T.Gez. 2013-14, afl. 5, 140-167.
 • VERHOEVEN, D., “Krachtlijnen van een product recall”, DCCR 2013, afl. 100-101, 61-82.
 • VERHOEVEN, D., “Het in het verkeer brengen en traceren van (gebrekkige) producten”, (noot onder Bergen 7 februari 2013), DCCR 2013, afl. 2, 85-104.
 • VERHOEVEN, D., “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de invoerder voor gebrekkige of onveilige gebreken” (noot onder Brussel 16 januari 2012), TBBR 2013, afl. 8, 429-436.
 • VERHOEVEN, D., “De bezitsbescherming van het recht van uitweg en doorgang: doorgehakte knopen terug vastgeknoopt” (noot onder GwH 13 oktober 2011), TBO 2013, afl. 1, 16-23.
 • VERHOEVEN, D., “Aangifte van een misdrijf aan een gerechtelijke overheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid” (noot onder Rb. Gent 14 oktober 2011), T.Gez. 2012-13, afl. 1, 27-33.
 • BENFQUIH, Y., DECKERS, K. en VERHOEVEN, D., “De motiveringsplicht in het Europees bestuursrecht”, TBP 2012, afl. 3, 136-158.
 • VAN NULAND, N., LEMMENS, K., VERBRAEKEN, J., VERHOEVEN, D. en VAN GENUGTEN, J., “Kroniek Europees overheidsopdrachtenrecht 2005 – juni 2011”, TBO 2011, afl. 5, 186-208.
 • VERHOEVEN, D., “Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de Wet Productenaansprakelijkheid” (noot onder Antwerpen 28 oktober 2009), TBBR 2011, afl. 8, 388-396.
 • VERHOEVEN, D., “Verslag studieavond Wet Medische ongevallen”, in I. BOONE en S. LIERMAN (eds.), Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Antwerpen - Cambridge, Intersentia, 2011, 107-114.

Lezingen

 • VERHOEVEN, D., spreker: ICAV II-congres “De Wet Productaansprakelijkheid: onbekend en/of onbemind?”, 2 december 2016, UGent.
 • VERHOEVEN, D., spreker: Wereldcongres Medisch Recht 2016 “Medical products and European Product Liability”, Los Angeles (VSA).
 • VERHOEVEN, D., spreker: congres “30 Years of European Product Liability”, “Topical issues in defectiveness”, 15 oktober 2015, Wroclaw (Polen).
 • VERHOEVEN, D., spreker: Wereldcongres Medisch Recht 2014 “Transplanting diseases from organ donors: negligence or strict liability?, Nusa-Dua (Bali)
 • VERHOEVEN, D., spreker: Doctoraatsseminarie ICAV “Productveiligheid, productaansprakelijkheid en product recall”, 19 december 2013, KU Leuven.
 • VERHOEVEN, D., spreker: Wereldcongres Medisch Recht 2012 “The duty to perform a patient recall”, Macéio (Brazilië).

Contact

Dimitri Verhoeven
Advocaat
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
dimitri.verhoeven@schoups.be
linked in vcard