Advocaten

Joost van Riel

Joost van Riel is sinds oktober 2014 ingeschreven aan de Balie van Antwerpen. Hij is vooral werkzaam in de vakgroep ondernemingsrecht.

Vakgroepen

Ondernemingsrecht

Curriculum

Diploma’s:

 • Master in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 2013
 • LL.M. in European Competition and Intellectual Property Law, Université de Liège, 2014

Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Schoups (sinds 2014)

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • VAN RIEL J., “Kapitaalvermindering als bron van (on)zekerheden”, (noot onder Voorz. Kh. Gent, afdeling Dendermonde, 22 december 2016), TRV-RPS, 2017, afl. 8, 1070-1076.
 • VAN RIEL, J., BEVERS, G., HEEB, C. en ROSEEUW, M. “Voorontwerp nieuw vennootschapsrecht”, Pacioli 2017, afl. 449, 4-17.

 • VAN RIEL, J., “De gelijkheid van bvba- en nv-schuldeisers bij kapitaalvermindering” (noot onder GwH 9 juni 2016), TRV-RPS, 2016, afl. 7, 977-989.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • BEVERS, G., VAN RIEL, J. en DE COCK, W., “Neemt u een activiteit over, denk dan aan alle certificaten” Pacioli 2015, 1-4.
 • VAN RIEL, J., "Overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid en/in gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag", Jura Falc., 2010-2011, alf. 47, 627-659.
 • VAN RIEL, J.,  "De nieuwe positie van schuldeisers bij vermogensherschikkingen na de wet van 22 november 2013", TRV, 2014, afl. 1, 21-42.

Lezingen

 • VAN RIEL, J., BATS, J., BUSSCHER, S., MARCHANDISE, B., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., HEEB, C., DECKERS, S., sprekers: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne 2 oktober 2018.

 • BEVERS, G. en VAN RIEL, J. “Sneak Preview Het nieuwe vennootschapsrecht”, webinar Schoups, 30 november 2017.

 • BEVERS, G. en VAN RIEL, J. “Het nieuwe vennootschapsrecht. Welke highlights moet u kennen?”, Forum for the future, Brussels Expo, 23 november 2017.

Contact

Joost van Riel
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
joost.van.riel@schoups.be
linked in vcard