Advocaten

Geert De Buyzer

Geert De Buyzer° is partner bij Schoups.

Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Geert behaalde zijn rechtendiploma in 2004 en een Master na Master Economisch Recht in 2005. Hij vervoegde Schoups in 2013, na acht jaar bij een Brussels advocatenkantoor actief te zijn geweest. Hij heeft tevens gedurende meerdere jaren mandaten als assistent aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen uitgeoefend.

Hij legt zich voornamelijk toe op commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting en kan bogen op een ruime ervaring in dat gebied. Daarnaast adviseert hij cliënten in het gebied van het ondernemingsrecht.  Hij publiceert regelmatig in die domeinen.

Hij is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Vakgroepen

Privaat Bouwrecht
Ondernemingsrecht
Arbitrage, Bemiddeling & ADR
International Construction Contracts

Curriculum

Diploma’s

 • Licentiaat Rechten, KU Leuven, 2004
 • Master na Master Economisch Recht, VU Brussel, 2005

Professionele ervaring:

 • Advocaat bij Eubelius 2005-2013
 • Assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht aan de KU Leuven 2009-2012
 • Advocaat bij Schoups 2013 - heden

Andere mandaten:

 • Assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht aan de KU Leuven, 2009-2012

 • Assistent Schrijven van juridische teksten aan de Universiteit Antwerpen, 2013-2014

 • Lid Bestuur vakgroep Alternative Dispute Resolution bij de Balie Provincie Antwerpen, 2017 - heden

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C., DE BUYZER, G. en SAS, K., “Arbitrage en deskundigenonderzoek” in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIIII, Mechelen, Kluwer, 2018.

 • DE BUYZER, G., Arbitrage – “Algemene bepalingen” (art. 1676-1680 Ger.W.), “Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak” (art. 1716-1718 Ger.W.) en “Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraken” (art. 1719-1721 Ger.W.), in Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018.
 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL, J., “Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting Artistieke vrijheid?”, Pacioli 2016, afl. 431, 4-8.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.
 • DE SMEDT, C, DE BUYZER, G., SCHOUPS, M. en VAN GOMPEL, H., “Arbitrage”, in X., Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek, Wolters Kluwer, 2014, VIII.1-1 - VIII.10-5 (72 p.)
 • DE BUYZER, G., “Bewijs van aannemingsovereenkomsten” (noot onder Brussel 18 maart 2014, 25 maart 2014 en 1 april 2014), TBO 2016, nr. 1, 45.

 • SCHOUPS, M., en DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marches publics 2015, 6, 319.
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M., en LEDENT-DE SMET, S.,“Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht III.3, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.
 • DE BUYZER, G. en SCHELLEKENS, L., "Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces", in VAN ORSHOVEN, P. (ed.), Themis Gerechtelijk Recht, Die Keure, 2010, p. 1-34
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en JORGENSEN, L., “Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen: toegang verboden?”, Pacioli 2016, afl. 426, 4-6.

Lezingen

 • DE BUYZER, G., DE LEYN, J. en BUSSCHER, S., sprekers: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 april 2019.

 • MERTENS, D. en DE BUYZER, G., sprekers: “Must-knows voor ondernemingen in 2019”, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 19 februari 2019.
 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL J., “Hervorming van het vennootschapsrecht: stand van zaken”, BIBF-IPCF, Aula Max Weber, Leuven, 23 november 2018.

 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en VAN RIEL J., “Het nieuwe vennootschapsrecht op een need to know basis”, i.s.m. Federale Verzekeringen, Ant’Werk Business Center, Antwerpen, 6 november 2018.

 • DE BUYZER, G., Bestuurdersaansprakelijkheid en andere vennootschapsconflicten, studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 oktober 2018.

 • DE BUYZER, G., "Een conflict binnen de vennootschap: wat nu?", cliëntenseminarie Schoups Antwerpen, 22 februari 2018.

 • BEVERS, G., DE BUYZER, G. en SAS, K., “Geschillen binnen de vennootschap”, BAB-BKR Antwerpen, 7 december 2017.
 • DE BUYZER, G., “Costs of Arbitration”, Brussels Arbitration School van de Association for International Arbitration 2015, 2016, 2017..
 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2017.
 • DE BUYZER, G. en BATS, J. “Inning van schuldvorderingen”, cliëntenseminarie, Schoups, 8 december 2016.
 • DE BUYZER G. en SCHOUPS M., “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in aannemingszaken” op de studiedag Kritische blik op geschillenbeslechting bij aanneming van werk, georganiseerd door Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI40, 21 april 2016
 • DE BUYZER, G., “Dispute-wise ondernemen”, cliëntenseminarie Schoups, 2015.
 • DE BUYZER, G. en SCHELLEKENS, L., “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het eerlijk proces”, Themis, Leuven, 2010.
 • “DE BUYZER, G., “Construction Arbitration in Belgium”, Internationaal Congres Construction Contract, Arbitration and ADR, georganiseerd aan de Bocconi-universiteit te Milaan, 10 oktober 2014

Contact

Geert De Buyzer
t. +32 3 260 98 60
m. +32 496 435 633
f. +32 3 260 98 61
geert.de.buyzer@schoups.be
°BVBA GEDEB - KBO 0673.793.870
linked in vcard