Advocaten

Siegfried Busscher

Siegfried Busscher°  is partner bij Schoups.

Siegfried is gespecialiseerd in privaat bouwrecht en verzekeringsrecht. Hij leidt samen met Els Op de Beeck de vakgroep privaat bouwrecht. Daarnaast leidt hij ook het team van de vakgroep International Construction Contracts.

Hij staat cliënten bij in deze materies, zowel voor advies en contracten als bij geschillenbeslechting, en verzorgt daarnaast publicaties en lezingen over deze onderwerpen.

Siegfried is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Siegfried is geranked in de Legal 500 EMEA 2017 voor de categorieën Dispute Resolution en Real Estate & Construction.

 

Vakgroepen

Privaat Bouwrecht
Overheidsopdrachten en PPS
Vastgoed & projectontwikkeling
Verzekeringsrecht
International Construction Contracts

Curriculum

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Rechten, Universiteit Antwerpen 2007
 • Postgraduaat in de vastgoedkunde 2010, Katholieke Universiteit Leuven 2011

Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Schoups, sinds 2007
 • Redactielid Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, sinds 2017

 • Vast lid van de Vakgroep Verbintenissenrecht binnen de Orde van Advocaten van de Balie Provincie Antwerpen sinds 2016

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • BUSSCHER, S. en DE LEYN, J., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten van werken: een ingewikkelde driehoeksverhouding", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-17, EBP, Brussel, 983-1025.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia en CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • BUSSCHER, S., "Meerwerken en wijzigingen", in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., en VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia, 2016, 117-147.
 • CARETTE, N. en BUSSCHER, S., "Onderaanneming", in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., en VERBEKE, A.L. (ed.), Contractuele clausules. Aanneming bouwwerken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia, 2016, 51-83.
 • BUSSCHER, S., "Draaiboek en aandachtspunten voor de aannemer / verkoper en promotor" en "Draaiboek en aandachtspunten voor de architect", in N. Carette (ed.), Handboek Wet Breyne, Antwerpen, Intersentia, 2015, 315-329 en 331-333.
 • REYNTIENS, T., en BUSSCHER, S., "Kanttekeningen bij de invoering van de nieuwe Pandwet: ook de rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer worden gewijzigd", TBO 2015, afl. 4, 178-179.
 • LEMMENS, K., BUSSCHER, S., en WILLAERT, E., "Verzekeringen bij de uitvoering van overheidsopdrachten van de verschillende bouwactoren", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-15, 453-497.
 • BUSSCHER, S., "Enkele gebruikelijke bedingen bij onderaanneming", T.Aann. 2014, afl. 4, 358-397.
 • BUSSCHER, S., "Het bedingen van de onbeschikbaarheid van een schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer" (noot onder Gent 9 november 2012), T.Aann. 2014, afl. 3, 265-280.
 • BUSSCHER, S. en GOOSSENS, W., “De aannemingsovereenkomst”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 743-786, 829-843.
 • BUSSCHER S., “Vernietiging ongerechtvaardigde vertraging omzetting richtlijnen overheidsopdrachten” (noot onder Grondwettelijk Hof 16 juni 2011), TBO 2012, afl. 2, 63-65.
 • BUSSCHER, S., “De formele motivering van examenbeslissingen”, T.O.R.B. 2006-07, 577-594

Lezingen

 • BUSSCHER, S., DE BUYZER, G. en DE LEYN, J., sprekers: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 april 2019.

 • BUSSCHER, S., DE BUYZER, G., BEVERS, G., MERTENS, D., HEEB, C., BATS, J., VAN RIEL, J., DECKERS, S., sprekers: studiedag “Revolutie in het nieuw vennootschapsrecht”, Schoups, Den Bosuil, Deurne, 2 oktober 2018.

 • BUSSCHER, S., spreker over de verzekering Alle Bouwplaats Risico's (ABR) en de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en studiebureaus, Themadagen Verzekeringsrecht, LegalNews.be en M&D Seminars, Gent (Holiday Inn Expo), 15 juni 2018.

 • BUSSCHER, S., spreker over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en studiebureaus, EBP Insurance Day, Brussel (Thon Hotel), 29 mei 2018.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., sprekers studiedag “Verzekeringen in het bouwrecht” “De verzekeringsjuristen”, Antwerpen, 7 december 2017.
 • BUSSCHER, S., gastdocent over de aansprakelijkheid van de aannemer binnen het Postgraduaat in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, Universiteit Antwerpen – 28 oktober 2017
 • BUSSCHER, S., spreker over actuele ontwikkelingen bij de aansprakelijkheid van aannemers op de studiedag van EBP en Bouwkroniek "Verzekeren van bouwrisico's en de aansprakelijkheid van aannemers", Brussel (Thon Hotel) - 19 oktober 2017
 • BUSSCHER, S., gastspreker over de Belgische Bouwgeschillenpraktijk voor het Magna Charta Bouwdiner, Academie voor de Rechtspraktijk, kasteel Waardenburg (Nederland) – 7 september 2017

 • BUSSCHER, B. spreker over de verschillende vorderingsmogelijkheden in de bouwsector bij schadegevallen op de EBP Insurance Day, Brussel (Thon Hotel) - 27 april 2017.
 • BUSSCHER, B. spreker: "Topics Bouwverzekeringen", cliëntenseminarie Schoups, Kasteel den Brandt – 20 oktober 2016.
 • BUSSCHER, S., "Resultaatsverbintenissen, in-solidum-aansprakelijkheid en verplichte verzekering aannemers" op het cliëntenseminarie van Schoups Advocaten "Actuele aandachtspunten privaat bouwrecht: deel 2", Antwerpen, 24 november 2015.

 • BUSSCHER, S., spreker op de studiedag "Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld" georganiseerd door M&D Seminars, onderdeel "Verzekeringen bij de uitvoering van overheidsopdrachten van de verschillende bouwactoren", 25 september 2015.
 • BUSSCHER, S., gastspreker op de General Assembly van Eurojuris België binnen de Practice Group Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht over aansprakelijkheid en regres in de bouw, Felixpakhuis Antwerpen, 19 juni 2015.
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., seminariecyclus “Verzekeringsrecht in de bouwsector”, onderdeel samenloop van verzekeringen in de bouw, georganiseerd door Confocus, 23 april 2015
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., gastcollege aan de Universiteit Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 22 januari 2015.
 • BUSSCHER, S., studiedag "Verzekeren van bouwrisico's" over verzekeringen in de bouwsector en de actualia in de regelgeving en de rechtspraak, georganiseerd door EBP, 9 oktober 2014
 • BUSSCHER, S., studiecyclus "contractuele clausules", onderdeel aanneming, over clausules bij onderaanneming, georganiseerd door Intersentia, KU Leuven, 7 oktober 2014, and KU Leuven Kulak (Kortrijk), 14 oktober 2014
 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, de Confocus Rechtsdagen, georganiseerd door Confocus, 27 augustus 2014.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M., GOEDEME, B. en BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Leuven, 5 november 2013
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Antwerpen, 30 mei 2013
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., gastcollege aan de Universiteit Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 29 april 2013
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. & BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, studiedag i.s.m. M & D Seminars, Gent, 19 april 2013
 • BUSSCHER, S., spreker over de aansprakelijkheid van de algemene aannemer op een studiedag rond bouwknopen georganiseerd door de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en het Technische Comité "Ruwbouw" van het WTCB, 6 november 2012

Contact

Siegfried Busscher
t. +32 3 260 98 60
m. +32 485 456 280
f. +32 3 260 98 61
siegfried.busscher@schoups.be
°BVBA Siegfried Busscher - KBO 0676.931.227
linked in vcard