Advocaten

Sophie Bleux

Sophie Bleux behaalde haar rechtendiploma in 2012 en een Master na Master “Internationaal en Europees recht” in 2013 aan de VUB.

Zij is ingeschreven aan de Balie Brussel Nederlands en zij vervoegde het kantoor Schoups in 2020 waar zij zich voornamelijk specialiseert in het publiek recht.

Voorheen was zij werkzaam bij Janson advocaten.

Sophie is sinds 2016 verbonden aan de KU Leuven als assistent (monitor).

Sophie is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Curriculum

Diploma's:
• Master na Master ‘Internationaal en Europees Recht”, Vrije Universiteit Brussel, 2013
• Master in de Rechten, Vrije Universiteit Brussel, 2012
 
Professionele ervaring:
• Advocatenkantoor Schoups (sinds april 2020)
• Janson Advocaten (2013 – 2020)
• Assistent (monitor) KU Leuven (september 2016 – heden)
 
Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

• J. Ghysels, K. Wauters, S. Bleux en A. Vanwinsen, “Administratief toezicht” in J. Vannerom (ed.), Vastgoedrecht en de kerk – Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen , Antwerpen, Intersentia, 2014, 57-80.

• J. Ghysels, K. Wauters en S. Bleux, “Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering” in J. Vannerom (ed.), Vastgoedrecht en de kerk – Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen , Antwerpen, Intersentia, 2014, 243-298.

• K. Wauters en S. Bleux, “A new generation of public procurement Directives : background, objectives and results”, in Y. Marique en K. Wauters, EU Directive 2014/24 on public procurement. A new turn for competition in public markets?, Brussel, Larcier, 2016.

• K. Wauters en S. Bleux, “Vermoeden bevoegdheid Raad van State inzake gunningsbeslissing”, MCP-OoO, 2016, 421-424.

• K. Wauters en S. Bleux, “Onregelmatig gehandtekende offerte: ambtshalve exceptie van onontvankelijkheid”, MCP-OoO, 2016, 523-528.

• K. Wauters en S. Bleux, “Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2016 inzake overheidsopdrachten”, in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick en Demeulenaere Bjorn (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2016-2017 , Brussel, EBP, 2017.

• K. Wauters en S. Bleux, “De onderhandelingsprocedures: is er sprake van een paradigmaverschuiving in 2016?”, Tijdschrift voor Bouwrecht, 2018, 110-126.

• K. Wauters en S. Bleux, “Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2017 inzake overheidsopdrachten”, in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick en Demeulenaere Bjorn (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2017-2018 , Brussel, EBP, 2018.

• S. Bleux, “Onderhandeling”, MCP-OoO, 2020. (in voorbereiding)

• S. Bleux, “Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”, MCP-OoO, 2020. (in voorbereiding)

Lezingen

  • S. Bleux, Studiedag over vastgoedrecht en de kerk “Financiering van de kerkfabrieken – aspecten van overheidsfinanciering”, Grimbergen, 4 december 2014. 
  • S. Bleux, Cliëntenseminarie Janson “Nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, Brussel, 15 februari 2017.
  • S. Bleux, “Overheidsopdrachten – van opstart tot uitvoering”, IFE Antwerpen, maart 2018.

Contact

Sophie Bleux
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
sophie.bleux@schoups.be