Linde Boekaerts (Eerstejaarsstagiair)

In augustus 2019 heb ik een maand zomerstage gedaan bij de vakgroep omgevingsrecht. Deze ervaring zal me steeds bijblijven. Een combinatie van interessante dossiers, een constructieve opleiding en een aangename werksfeer deed me er meteen thuis voelen. Ik kreeg er een aanbod bij dat ik dan ook met genoegen aanvaardde.

In Oktober 2019 ben ik aan mijn baliestage begonnen. Vanaf de eerste dag  heb ik het gevoel meegekregen volwaardig lid te zijn van het team omgevingsrecht. Ik werd onmiddellijk ingezet in complexe dossiers en werd betrokken bij vergaderingen met cliënten. Dit maakte mijn eerste dagen uitdagend, maar ook zeer interessant. Ik leer niet alleen bijzonder veel bij over de inhoud, maar ik leer tegelijkertijd ook hoe werken in teamverband nu echt moet. Gedrevenheid, respect en openheid staan hierbij centraal.

Verder is ook de kwalitatieve begeleiding van stagiairs kenmerkend aan Schoups. Iedereen staat steeds klaar om je verder te helpen indien nodig. Er worden voldoende overlegmomenten ingepland, waar ook jouw mening telt. De constructieve feedback helpt je op weg naar een succesvolle stage.

Kortom, een zomerstage bij Schoups is zowel professioneel als persoonlijk zeer verrijkend. Het is een echte aanrader voor ieder die wil kennismaken met de advocatuur. Schoups toont je werkelijk de schoonheid van het beroep.

De constructieve feedback helpt je op weg naar een succesvolle stage!

Linde Boekaerts, Eerstejaarsstagiair

Kiandro Lebon (Zomerstagiair 2019)

Ik liep gedurende de maand juli zomerstage bij Schoups.

Vanaf dag 1 werd ik actief betrokken bij lopende dossiers. Ik kreeg de mogelijkheid om naast het juridische opzoeking- en schrijfwerk ook rechtszittingen bij te wonen en deel te nemen aan verscheidene meetings met cliènten. Op deze manier introduceerde de zomerstage me in de advocatuur in al diens facetten. 

Wat Schoups bijzonder maakt is de goede sfeer en synergie tussen collega's. De manier van werken in het kantoor zorgt ervoor dat je nooit alleen aan een dossier bezig bent. Bovendien staan collega's steeds paraat om eventuele vragen te beantwoorden en geven ze constructieve feedback op het geleverde werk. 

De zomerstage is dan ook een echte aanrader voor elke student om eindelijk de overstap te maken van "law-in-the-books" naar "law-in-action" en zo de opgedane theoretische kennis in de praktijk om te zetten. 

De zomerstage is een echte aanrader voor elke student om eindelijk de overstap te maken van "law-in-the-books" naar "law-in-action" en zo de opgedane theoretische kennis in de praktijk om te zetten. 

Kiandro Lebon, Zomerstagiair 2019

Charlotte Reyns (zomerstagiaire 2018)

In september 2018 was ik gedurende drie weken zomerstagiaire binnen de vakgroep Ondernemingsrecht.

Tijdens deze stage kreeg ik een zeer uitgebreid en duidelijk zicht op wat advocatuur nu écht inhoudt. Het hele team doet zijn best om je als zomerstagiaire gevarieerde en interessante opdrachten te geven; veel meer dan enkel opzoekopdrachten. Tijdens die drie weken mocht ik onder andere adviezen schrijven, een consultatie bijwonen, schreef ik een nieuwsbrief en schreef ik de aanzet voor een overeenkomst.

Daarnaast krijg je ten overvloede wat we allemaal missen gedurende onze studies aan de universiteit: veel feedback. Alles wordt besproken, waardoor je een beter zicht krijgt op je eigen capaciteiten en snel vorderingen kan maken. De advocaten zijn zeer toegankelijk voor al je vragen, en eigen input wordt geapprecieerd. Kort samengevat: een zomerstage waar je écht iets aan hebt.

Tijdens deze stage kreeg ik een zeer uitgebreid en duidelijk zicht op wat advocatuur nu écht inhoudt.

Charlotte Reyns , zomerstagiaire 2018

Daan Degrande (Zomerstagiair 2018)

In de zomer van 2018 heb ik als zomerstagiair mogen meedraaien in de vakgroep Overheidsopdrachten en PPS.

Voor deze stage had ik nog geen ervaring opgedaan in de 'advocatenwereld', en ik wilde deze stage vooral doen om te ontdekken of een carrière als advocaat iets voor mij zou kunnen zijn. 

De ervaring was bijzonder positief. Ik was verbaasd toen ik op mijn eerste dag te horen kreeg dat ik zou mogen meewerken aan bijzonder grote dossiers van de vakgroep Overheidsopdrachten en PPS. Daarnaast kreeg ik veel vrijheid in uitvoeren van mijn taken, wat duidt op het vertrouwen van de vakgroep in (zelfs) de zomerstagiairs. 

Voor vragen kon ik altijd terecht bij een van de advocaten, die niet me niet zomaar kortaf het antwoord gaven, maar me actief lieten meedenken over mogelijke oplossingen. Door die discussies kon ik mijn 'juridische intuïtie' aanscherpen en vond ik mijn weg naar belangrijke arresten en bronnen.

Een zomerstage bij Schoups is zeker een aanrader voor zij die een eerste ontmoeting met de advocatenpraktijk willen opdoen in een leerrijke en aangename sfeer.

Een zomerstage bij Schoups is zeker een aanrader voor zij die een eerste ontmoeting met de advocatenpraktijk willen opdoen in een leerrijke en aangename sfeer.

Daan Degrande, Zomerstagiair 2018

Pauline Van Bogaert (Derdejaarsstagiaire)

Sinds september 2017 maak ik deel uit het van de vakgroep Omgevingsrecht als advocaat-stagiair. Dit jong en dynamisch team is actief in de materie van het milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht.

Een stage bij Schoups kenmerkt zich door de combinatie van specialisatie, pragmatische aanpak en collegialiteit. Schoups hecht veel belang aan de vorming en persoonlijke groei van stagiairs. De wekelijkse vakgroepsvergaderingen en periodieke opvolggesprekken dragen bij tot mijn persoonlijke ontwikkeling. Door het groot aantal stagiairs en de samenwerking met meer ervaren advocaten wordt het samenhorigheidsgevoel aangewakkerd, wat bijdraagt tot een aangename werkomgeving.

Binnen het team Omgevingsrecht krijg ik de kans om de meest uiteenlopende omgevingsgerelateerde dossiers te behandelen. Werken in teamverband staat centraal. Als stagiair bepaal je mee de strategie in het dossier en wordt cliëntencontact en het bijwonen van procedures erg gestimuleerd. Verder hecht het team veel belang aan persoonlijke ontwikkeling, waarbij het werken en denken in hokjes uit den boze is. Deze interdisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat mijn takenpakket erg gevarieerd is. In kader van mijn opleiding word ik aangemoedigd om mee te schrijven aan wetenschappelijke publicaties en deel te nemen aan studiedagen, wat mijn kennis omtrent het omgevingsrecht enorm verruimt.

Binnen het team wordt verder veel aandacht geschonken aan flexibiliteit en een gezonde balans. Een informele, interactieve aanpak waar ieders mening wordt gerespecteerd, kenmerkt onze vakgroep, en bij uitbreiding het hele kantoor.

Een stage bij Schoups kenmerkt zich door de combinatie van specialisatie, pragmatische aanpak en collegialiteit. Schoups hecht veel belang aan de vorming en persoonlijke groei van stagiairs.

Pauline Van Bogaert , Derdejaarsstagiaire

Jef Feyaerts (Eerstejaars Tableau)

“Sinds september 2016 ben ik actief als advocaat-stagiair bij Schoups. In de vakgroep Privaat Bouwrecht krijg ik er de kans om mijn interesse in het privaatrecht in de praktijk toe te passen in een gespecialiseerde omgeving.  

Bij Schoups worden de advocaten ingeschakeld op alle vlakken waarvoor de cliënten bijstand nodig hebben. Zo leer ik niet alleen hoe ik een procedure op de beste manier kan behandelen, maar ook hoe ik door juist te adviseren kan voorkomen dat er ooit een procedure nodig is. Of er nu in de rechtbank moet worden gepleit, moet worden onderhandeld met een tegenpartij of er een expertise ter plaatse nodig is, ik ben er steeds bij betrokken.     

Hoewel ik de vrijheid krijg om een zaak als eerste uit te pluizen en de initiële strategie te bepalen, kan ik steeds terugvallen op de ervaring en kennis van mijn kantoorgenoten. Zowel op intellectueel als op praktisch vlak word ik bijgestuurd en gestimuleerd. Op deze manier bieden wij altijd de beste service aan ons cliënteel. De eisen liggen hoog, maar deze hoge verwachtingen inlossen geeft des te meer voldoening.

Er heerst een aangename sfeer en ieders deur staat altijd open voor vragen en begeleiding. Er bestaat dan ook geen kloof tussen stagiairs en andere medewerkers. Wij zijn een team en ieders individueel succes draagt alleen maar bij tot het gezamenlijk succes van ons allen.

Elk dossier bij Schoups is een nieuwe uitdaging die ik met plezier aanga, met ruimte voor initiatief en creativiteit. Mijn betrokkenheid bij alle aspecten van de zaak en de constante samenwerking met specialisten ter zake zorgen ervoor dat ik mijzelf ten volle kan ontwikkelen.”

Elk dossier bij Schoups is een nieuwe uitdaging die ik met plezier aanga, met ruimte voor initiatief en creativiteit.

Jef Feyaerts, Eerstejaars Tableau

Melissa Olivotto (Eerstejaars Tableau)

“Ik ben in september 2016 bij Schoups met mijn stage begonnen. Ik werk voornamelijk binnen het vakgebied van het privaat bouwrecht, evenals overheidsopdrachten en PPS.

Omdat ik Franstalig ben, werk ik voornamelijk aan dossiers waarvan de procedure in het Frans wordt gevoerd. Uiteraard gebruik ik daarnaast ook het Nederlands, gezien ik voornamelijk in Antwerpen werk en het overgrote deel van de cliënten daar Nederlandstalig is.

Vanaf de eerste stagedag krijgen de stagiairs verantwoordelijkheden toebedeeld en spelen ze een belangrijke rol in het dossierbeheer, of het nu gaat om het voorbereiden van expertisevergaderingen, het opstellen van conclusies of het adviseren van cliënten… De taken van de stagiairs zijn bijzonder gevarieerd, waardoor we een volledig inzicht krijgen in een dossier, een procedure of een strategie.

De stagiaires worden begeleid door een dynamisch team, waarin iedereen van harte een kwaliteitsopleiding geeft. Het team is beschikbaar en iedereen neemt de tijd om feedback of advies te geven.

Schoups legt zo echt de nadruk op de kwaliteit van de opleiding die aan de stagiairs wordt geboden en op de meertaligheid. Zo krijgen de stagiairs de zekerheid dat ze een volledige opleiding krijgen die beantwoordt aan de vereisten van het beroep van advocaat.

De stagiaires worden begeleid door een dynamisch team, waarin iedereen van harte een kwaliteitsopleiding geeft. Het team is beschikbaar en iedereen neemt de tijd om feedback of advies te geven.

Melissa Olivotto, Eerstejaars Tableau

Nel Van Daele (Tweedejaars Tableau)

Sinds september 2015 maak ik deel uit van het advocatenkantoor Schoups. Ik behoor tot de vakgroep Privaat Bouwrecht, die voornamelijk aannemers bijstaat in hun relaties met andere bouwactoren.

Mijn takenpakket is gevarieerd. Gedurende de maanden dat ik hier werk, heb ik de kans gehad om mij toe te leggen op uiteenlopende opdrachten: het schrijven van conclusies, het opstellen van dadingen tussen partijen, het adviseren van cliënten, het vervullen van opdrachten op de rechtbank, het opvolgen van expertises, het bijwonen van besprekingen met cliënten, … Die variatie is bijzonder leerrijk en boeiend.

Dossiers worden behandeld in teamverband, waarbij elke stagiair door gemotiveerde collega’s wordt begeleid. Dit teamwerk vormt een meerwaarde. Het is bovendien een positieve ervaring om samen te werken met zowel jonge als met meer ervaren advocaten.

Schoups investeert intensief in het professioneel traject van de stagiairs, wat een grote troef is. Stagiairs worden goed opgevolgd en begeleid. Door de constructieve feedback heb ik op een korte termijn al veel bijgeleerd.

Een ander opvallend punt is het dynamisch en gedreven karakter van het kantoor. Iedereen toont  een aanstekelijk enthousiasme en engagement, wat bijdraagt tot een aangename werkomgeving en wat maakt dat ik elke dag met plezier naar het werk kom.

Schoups investeert intensief in het professioneel traject van de stagiairs, wat een grote troef is. Stagiairs worden goed opgevolgd en begeleid. Door de constructieve feedback heb ik op een
korte termijn al veel bijgeleerd.

Nel Van Daele, Tweedejaars Tableau

Thomas Leys (Zomerstagiair 2016)

In augustus 2016 heb ik een maand gewerkt als zomerstagiair bij de vakgroep overheidsopdrachten en PPS.

Vanaf de eerste dag mocht ik meewerken aan zeer uitdagende en interessante dossiers binnen mijn gekozen vakgebied waarin ik een grote variëteit aan taken mocht verrichten zoals het opstellen van verzoekschriften, conclusies, adviezen en nieuwsbrieven voor de website.

Om deze taken tot een goed einde te brengen, kon ik steeds rekenen op de uitstekende en kwalitatieve begeleiding van het gehele team waardoor ik niet alleen interessant werk mocht doen maar ook op korte tijd veel heb kunnen bijleren. Deze open en behulpzame ingesteldheid is bovendien niet beperkt tot de vakgroep overheidsopdrachten en PPS maar is kenmerkend voor het kantoor.

Een zomerstage bij Schoups kan ik dan ook alleen maar aanraden aangezien ik gedurende die maand een goede voeling met het recht in de praktijk heb gekregen en een uitmuntend team heb leren kennen. Absoluut wat minder vakantie waard.   

Een zomerstage bij Schoups kan ik dan ook alleen maar aanraden aangezien ik gedurende die maand een goede voeling met het recht in de praktijk heb gekregen en een uitmuntend team heb leren kennen. Absoluut wat minder vakantie waard.

Thomas Leys, Zomerstagiair 2016