Cliëntenseminarie Schoups 25 september 2014

Cliëntenseminarie Schoups 25 september 2014

Op donderdag 25 september 2014 organiseert Schoups een cliëntenseminarie met als titel: “De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen”.
 
Tijdens dit seminarie zal Sara Cockx  van onze vakgroep arbeidsrecht een beknopte en praktische uiteenzetting verstrekken over de risico’s die u als aannemer kan lopen wanneer uw onderaannemer de Belgische minimumlonen niet naleeft.
 
De volgende topics zullen aan bod komen:

 • Algemene regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen
  • Toepassingsgebied
  • Welke lonen worden geviseerd?
  • Draagwijdte van de hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Kennisgeving en aanmaning sociale inspectie
  • Verplichting tot aanplakking
  • Strafrechtelijke aspecten
 • Bijzondere regeling voor illegaal verblijvende derdelanders
  • Toepassingsgebied
  • Draagwijdte van de hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Verplichting tot aanplakking

 Indien u zich wenst in te schrijven voor dit seminarie, kan dit door een e-mail te versturen naar seminarie@schoups.be