Einde van de godsvrede: géén verlenging van het moratorium op faillissementen

Einde van de godsvrede: géén verlenging van het moratorium op faillissementen

De federale regering heeft beslist om het moratorium op faillissementen, waarover u hier en hier meer kan lezen, niet te verlengen. De huidige bescherming voor ondernemingen in moeilijkheden komt aldus ten einde op 31 januari 2021. Schuldeisers hernemen vanaf 1 februari 2021 hun rechten en zullen aldus onder meer opnieuw kunnen overgaan tot dagvaarding in faillissement en tot het treffen van uitvoeringsmaatregelen.

Tegen eind maart 2021 kondigt de federale regering nieuwe maatregelen aan ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden. Speerpunt hiervan zou volgens minister van justitie Vincent Van Quickenborne worden dat de toegang tot een gerechtelijke reorganisatieprocedure wordt versoepeld.

Het is onduidelijk hoe e.e.a. er concreet zal gaan uitzien. Tot nader order is het alleszins (al is het maar voor even) opnieuw business as usual.