Corona-update : Vlaams Besluit verduidelijkt quarantaine verplichtingen

Corona-update : Vlaams Besluit verduidelijkt quarantaine verplichtingen

Met recent Besluit van 8 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering de nadere regels bepaald met betrekking tot de quarantaineregels en de uitzonderingen hierop. Wij bezorgen u hieronder een stand van zaken, in combinatie met de reeds bestaande regels.

Principe : verplichte quarantaine en test na verblijf van meer dan 48 uur in hoog risicogebied

In principe zal iedere persoon die voor langer dan 48 uur in een hoogrisicogebied is geweest, zich bij terugkeer verplicht moeten laten testen en tien dagen in quarantaine moeten gaan. Deze verplichte 10-daagse quarantaine kan ingekort worden wanneer de persoon in kwestie een negatieve corona-test kan voorleggen die werd afgenomen vanaf de zevende dag van zijn quarantaine.

Uitzonderingen voor verplaatsingen met beperkte duur, lage kans op besmetting of omwille van essentiële redenen.

In afwijking van bovenstaand principe, geldt er een vrijstelling op de verplichte test of quarantaine in de volgende gevallen:

  • Beperkte duur: minder dan 48 uur

Personen die minder dan 48 uur in een hoogrisicogebied zijn geweest, moeten niet in quarantaine en hoeven geen test te laten afnemen.

  • Lage kans op besmetting : belang Passenger Lokalisatie Formulier en uitzondering voor professionele reizen

Er is ook een vrijstelling voor personen met een laag ingeschatte kans op besmetting. Deze inschatting gebeurt op basis van de zelfevaluatie die in het Passenger Lokalisatie Formulier (PLF) is opgenomen. Het PLF moet ten vroegste 48 uur voor de aankomst ingevuld worden door iedereen die na een verblijf in buitenland van minstens 48 uur (terug) naar België reist. Uitzonderlijk moet er geen PLF ingevuld worden voor reizigers die niet via vliegtuig of boot reizen én niet langer dan 48 uur in België blijven of terugkeren van een reis in het buitenland die niet langer dan 48 uur duurde. 

Het PLF maakt nu een onderscheid tussen professionele- en privé reizen.

  • Voor privé- plezierreizen, zal over het algemeen een quarantaine-verplichting gelden.
  • Voor professionele reizen, zal de kans op besmetting daarentegen minder streng ingevuld worden en zou mogelijks een vrijstelling kunnen gelden. Immers, zal er bij de beoordeling rekening gehouden worden met de “verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd”. Concreet is hiertoe vereist dat de werkgever voor het vertrek van de werknemer een Business Travel Abroad (BTA-formulier) invult. Wanneer dit gebeurt, zal hij een BTA-certificaatnummer ontvangen dat de werknemer vervolgens bij terugkeer op het PFL zal kunnen ingeven.


Voor reizen naar ons land door niet-inwoners, zal dit BTA-formulier in principe niet gebruikt kunnen worden wanneer deze het doel hebben van een tijdelijke of permanente tewerkstelling (zelfs niet in essentiële of kritische sectoren), tenzij voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet dossier of aan een dossier met een maximale duurtijd van 72 uren.

Voor reizen naar het buitenland door Belgische inwoners, is daarentegen geen tijdsbeperking voorzien. Wel moet het gaat om verplaatsingen voor dossiers of projecten die beperkte interventies ter plaatse noodzaken.  

De werknemer die niet volgens deze procedure over een geldig BTA-certificaatnummer beschikt, kan niet van de “soepelere” regeling voor professionele reizen uit het PLF genieten en zal dus verplicht in quarantaine moeten. 

  • Essentiële redenen

Het Besluit bevat tenslotte ook een opsomming van 14 essentiële redenen die een afwijking op de quarantaine-plicht kunnen rechtvaardigen. Het betreft onder andere essentiële diensten zoals vervoerspersoneel, douanepersoneel, diplomaten, personeel van de federale politie, zeevarenden, …

Verder kunnen ook passagiers op doorreis, grensbewoners of grensarbeiders, beroepssporters (in het kader van hun professionele activiteit) en leerlingen, studenten of stagiairs die zich dagelijks naar het buitenland verplaatsen van een afwijking genieten.

Isolatie- en quarantaineverplichtingen

Het nieuwe besluit legt ook de concrete duur van de klassiek verplichte isolatie- en quarantainemaatregelen vast.

Om te beginnen moet elke persoon die positief test moet in isolatie gaan.

  • Als er geen symptomen zijn, dan bedraagt deze isolatie zeven dagen vanaf de datum van de test.
  • Zijn er wel symptomen, dan bedraagt de termijn minimaal zeven dagen na aanvang van de symptomen en duurt deze tot er ten minste drie dagen zonder koorts en met verbetering van de respiratoire symptomen is.


Daarnaast moet elke andere persoon die een verhoogd risico op COVID-19 heeft (omwille van nauw contact met iemand die positief testte) 10 dagen in quarantaine gaan vanaf zijn laatste contact. Deze verplichte 10-daagse quarantaine kan opnieuw ingekort worden wanneer de betrokkene een negatieve corona-test kan voorleggen die werd afgenomen vanaf de zevende dag van zijn quarantaine.

Bijkomende inspanningen ter controle

Bovenstaande maatregelen komen bovenop de eerdere beslissingen van het Overlegcomité. Zo kondigde het Comité reeds op 18 december aan dat de controle op de naleving zou versterkt worden en bovendien ook vanaf 25 december 2020 een voorafgaande negatieve test voor niet-inwoners zou vereisen.

Naast deze inspanningen, voorziet het nieuwe Besluit nu ook in de mogelijkheid van fysieke veldbezoeken. Veldonderzoekers kunnen van acht uur 's morgens tot acht uur `s avonds fysieke bezoeken afleggen in het kader van het contactonderzoek.

 

°


Het is duidelijk dat de Coronacrisis tot heel wat vragen en uitdagingen aanleiding blijft geven. Schoups heeft een  multidisciplinair team van experten klaarstaan die u met raad en daad kunnen bijstaan.

Indien u in het bijzonder vragen omtrent de Corona-maatregelen heeft, hoeft u dan ook niet te aarzelen om Sara Cockx (hoofd van de cel Arbeidsrecht) of Kiandro Lebon (auteur) te contacteren.