Benjamin Marchandise en Camille Richelle gaven het webinar: « Un débiteur qui vacille. Que faire? Quels sont les risques pour les créanciers et le débiteur lui-même ? »

Benjamin Marchandise et Camille Richelle ont donné le webinaire : « Un débiteur qui vacille. Que faire? Quels sont les risques pour les créanciers et le débiteur lui-même ? »

Op 15 december 2020 gaven Benjamin Marchandise en Camille Richelle van de vakgroep Ondernemingsrecht een webinar over de volgende onderwerpen: "Wrongful trading"; het nieuw moratorium op faillissementen; de verdachte periode en de hieraan gekoppelde risico's voor de schuldeiser en de schuldenaar; en de faillissementspauliana.

Ondernemers zijn geen opgevers. Velen blijven doorgaan in de (helaas vaak ijdele) hoop dat het tij alsnog zal keren. Dit is bewonderenswaardig maar ook gevaarlijk. Met artikel XX.227 WER sanctioneert de wetgever wrongful trading, met name het tegen beter weten in voortzetten van een reddeloos verloren onderneming. De ondernemer die zich hieraan bezondigt, alle goede intenties ten spijt, riskeert geheel of gedeeltelijk aansprakelijk te worden verklaard voor de schulden van de onderneming.

Ook de schuldeisers moeten op hun tellen passen. Betalingen ontvangen en zekerheden verkregen tijdens de verdachte periode zijn vaak niet definitief "binnen". De curator van de failliete schuldenaar kan hier tegenin gaan. Schuldeisers die te goeder trouw dachten hun schaapjes op het droge te hebben en op het nippertje aan de samenloop te zijn ontsnapt, kunnen hierdoor dus voor onaangename verrassingen komen te staan. Zelfs rechtshandelingen van de gefailleerde die dateren van vóór de verdachte periode kunnen in bepaalde gevallen, door de curator worden aangevochten op grond van de faillissementspauliana. Een gewaarschuwd schuldeiser is er twee waard.

Op 8 december 2020 gaven Sam Ledent en Irgen De Preter dit webinar in het Nederlands.

U kunt de opname van dit Nederlandstalig webinar hier (her)bekijken. De Franstalige versie van het webinar - waarover hierboven gesproken wordt - kunt u via deze link (her)bekijken.