Nieuw moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen

Nieuw moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen

In onze nieuwsflash van 13 november 2020 kondigden we aan dat er een nieuw moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen zat aan te komen ter bescherming van ondernemingen die in moeilijkheden verkeren door de nog steeds van kracht zijnde coronamaatregelen. Inmiddels is de kogel door de kerk. Sinds 24 december 2020 is het nieuwe moratorium van kracht. Het geldt (voorlopig, verlenging is steeds mogelijk) tot en met 31 januari 2021.

Inhoudelijk zijn er geen verrassingen. De wetgever heeft de principes van het eerste moratorium van 24 april 2020 (waarover u hier meer leest) hernomen.

Toch is er een wezenlijk verschil. Om bescherming te genieten, moet een onderneming voldoen aan deze cumulatieve voorwaarden:

  • De onderneming heeft verplicht de deuren gesloten tijdens de tweede lockdown (cf. het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 november 2020);
  • De continuïteit van de onderneming is bedreigd door de verspreiding van de COVID−19-epidemie of -pandemie en haar gevolgen; en
  • De onderneming was niet in staking van betaling op 18 maart 2020. 

De eerste voorwaarde beperkt het toepassingsgebied van het huidige moratorium aanzienlijk in vergelijking met het eerste moratorium van 24 april 2020. Ondernemingen die niet door de overheid zijn verplicht om te sluiten, vallen ditmaal uit de boot.