Cliëntenseminarie Schoups 20.03.2014

Cliëntenseminarie Schoups 20.03.2014

Op donderdag 20 maart organiseerde Schoups een cliëntenseminarie met als titel: "Het eenheidsstatuut en de uitzondering voor de bouwsector".
 
Sara Cockx van onze vakgroep Arbeidsrecht gaf een beknopte en praktische uiteenzetting over de nieuwe wetgeving inzake het eengemaakte statuut voor arbeiders en bedienden.

 
Onder meer de volgende topics kwamen aan bod:
 
1. De nieuwe opzeggingstermijnen
2. De uitzonderingen voor de bouwsector
3. De ontslagmotivering (CAO nr. 109)
4. De afschaffing van de proeftijd
5. De afschaffing van de carenzdag
6. De nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof
  
Het seminarie nam plaats in het kantoor te Antwerpen, en telde 50 deelnemers. Na de presentatie was er een mogelijkheid tot vraagstelling.
 
Een link naar de presentatie vindt u hier:

zie bijlage