Nieuwe lockdown (light): nieuw moratorium op faillissement en uitvoeringsmaatregelen (light)

Nieuwe lockdown (light): nieuw moratorium op faillissement en uitvoeringsmaatregelen (light)

Tijdens de eerste coronagolf voerde de federale regering bij Koninklijk Besluit van 24 april 2020 een moratorium in op faillissementen. Ondernemingen konden in deze periode onder meer niet meer worden gedagvaard in faillissement. Ook de mogelijkheid tot beslaglegging werd tijdelijk aan banden gelegd. De maatregel bleef van kracht tot en met 17 juni 2020. Hierover kan u hier meer lezen.

Nu de tweede golf ons land heeft overspoeld en diverse sectoren momenteel verplicht de deuren gesloten houden, herneemt de federale regering deze crisismaatregel. Er is nog geen Koninklijk Besluit gepubliceerd. We vernamen evenwel reeds het volgende:

  • Het nieuwe moratorium zou gelden tot (en met?) 31 januari 2021,
  • Belangrijk: enkel verplicht gesloten ondernemingen genieten bescherming,
  • Het moratorium omvat opnieuw zowel dagvaardingen in faillissement als beslagen.

We bezorgen u een update na de publicatie van het Koninklijk Besluit.