Coronavirus: maatregelen van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Coronavirus: maatregelen van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Na de recente verstrenging van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de federale regering ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19, nam de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in België verregaande maatregelen voor de gerechtsdeurwaarders in ons land en dit met onmiddellijke ingang. We zetten ze voor u op een rijtje:

  • Voor het leggen van bewarende en uitvoerende beslagen, moet eerst worden nagegaan of een gemeen gemaakt beslag mogelijk is (m.n. of er eerder beslag werd gelegd op het betreffende goed op verzoek van een andere schuldeiser).
  • Roerende beslagen kunnen enkel nog worden gelegd op voertuigen en lastens ondernemingen die niet gesloten zijn ingevolge de covid-maatregelen.
  • Beslagen onder derden en onroerende beslagen zouden mogelijk blijven, behalve indien het een onroerend goed betreft waar natuurlijke personen gedomicilieerd zijn.
  • In elk geval mag geen beslag gelegd worden lastens natuurlijke personen waarbij de woonst moet worden betreden. Evenmin mag een uithuiszetting van een natuurlijke persoon ingevolge de verbreking van een huurcontract plaatsvinden, indien de woning de plaats is waar deze persoon zijn domicilie heeft, behoudens indien men op voorhand weet dat de bezetter het pand reeds heeft verlaten. Indien ter plaatse wordt vastgesteld dat de persoon in kwestie nog steeds in het onroerend goed woont of verblijft, zal de gerechtsdeurwaarder zich moeten terugtrekken.
  • De uithuiszetting van ondernemingen die gesloten zijn, is tot nader bericht eveneens niet meer mogelijk.
  • Openbare verkopingen worden uitgesteld naar ten vroegste 11 januari 2021. Voor voertuigen zou mogelijks een afwijkende regeling gelden.

Het betekenen van gerechtsdeurwaarderexploten blijft wel nog mogelijk. Dit wil zeggen dat een gerechtsdeurwaarder nog steeds kan worden ingeschakeld voor:

  • Het opstarten van een procedure voor de invordering van onbetwiste schuldvorderingen;
  • Het betekenen van dagvaardingen, vonnissen en bevelen tot betalingen;
  • Het opstellen van processen-verbaal van vaststelling, inventarissen en plaatsbeschrijvingen.

Opgelet: deze maatregelen zijn nog niet gepubliceerd. Er kunnen nog wijzigingen aan worden aangebracht. Het is voorts niet duidelijk tot wanneer deze maatregelen van kracht zullen blijven.

We volgen dit uiteraard verder op en houden u hierover stipt op de hoogte. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Dave Mertens, Sam Ledent, Irgen De Preter of Emilie Bogaerts.