Els Op de Beeck en Michael Thielens spreken op de Summer Class Blouw en Aanneming anno 2020

Els Op de Beeck en Michael Thielens spreken op de Summer Class Blouw en Aanneming anno 2020

Op 27 augustus 2020 spraken Els Op de Beeck en Michael Thielens op de Summer Class Bouw en Aanneming anno 2020. Mr. Op de Beeck sprak tijdens dit achtdelig webinar over “De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid. Recente rechtspraak”. Ze sprak onder meer over de principes (begrip, voorwaarden, gevolgen etc.) van de voorlopige en definitieve oplevering, alsook de aanvaarding van de werken in de recente rechtspraak. De aanvaarding van de werken vormt een keerpunt in de aansprakelijkheid van aannemer en architect met o.a. de start van de tienjarige aansprakelijkheid voor (stabiliteitsbedreigende dan wel lichte verborgen) gebreken (waarbij uitgebreid werd stilgestaan) tot gevolg. Niettemin blijft de situering van de aanvaarding van de werken (bij de voorlopige dan wel definitieve oplevering) één van de grootste twistpunten in vele aannemingsrechtelijke geschillen. Hoe wordt dit in de rechtspraak opgelost? Wordt dit anders opgelost in overheidsrechtelijke geschillen?

Mr. Thielens gaf uitleg over "Contracteren met consumenten en ondernemingen: wat blijft er nog over van uw aannemingsovereenkomst?". Hij sprak over de invloed van beschermingswetgeving op de aannemingsovereenkomst. De laatste toevoeging door de wetgever, de wet van 4 april 2019 (“B2B-wet”) die vanaf 1 december 2020 een zwarte en grijze lijst van onrechtmatige bedingen invoert, breidt het toepassingsgebied van de beschermingswetgeving uit van de traditionele B2C-context naar de B2B-context. Een ideaal moment om clausule-gewijs na te gaan wat nog van uw aannemingsovereenkomst overblijft gelet op de B2C en B2B onrechtmatige bedingen, Woningbouwwet, Wet Consumentenkoop etc.

Deze studiedag werd georganiseerd door Intersentia en LegalNews.