Clientenseminarie Schoups

Clientenseminarie Schoups

Op dinsdag 18 februari organiseerde Schoups een cliëntenseminarie met als titel: "De Gunning van overheidsopdrachten".
 
Na een inleiding door Marco Schoups gaven Kris Lemmens en Frederick Ongena van onze vakgroep Overheidsopdrachten een beknopte en praktische uiteenzetting over de gunning van overheidsopdrachten na 1 juli 2013.
 
De volgende 10 must knows kwamen aan bod:
 
1.     Inleiding: Inwerkingtreding nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving
2.     (Sub)gunningscriteria, beoordelingsmethodiek: wat moet in het bestek?
3.     De (vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure
4.     De concurrentiedialoog
5.     Raamovereenkomsten
6.     Varianten
7.     Opties
8.     De indeling van de opdracht in percelen en vaste / voorwaardelijke delen
9.     Abnormale prijzen
10.   Wijzigingen tijdens de gunningsprocedure
 
Het seminarie telde 60 deelnemers en na de presentatie was er een mogelijkheid tot vraagstelling.

Een link naar de presentatie vindt u hier:

zie bijlage