Digitale deeltrainingen “Praktische Essentials Privaat Bouwrecht”

Digitale deeltrainingen “Praktische Essentials Privaat Bouwrecht”

In het voorjaar van 2020 had Schoups een training “Praktische Essentials Privaat Bouwrecht” gepland. Deze training is door de Covid-19 maatregelen uitgesteld.

In tussentijd organiseerde Schoups op 6, 7, 12 en 13 mei 2020 vier digitale deeltrainingen over deze “Praktische Essentials”. De deeltrainingen waren gericht op projectleiders, werfleiders, projectmanagers en -directeurs.

Opleveren en aanvaarding van aannemingswerken

Op woensdag 6 mei 2020 sprak Jens Rediers over het Opleveren en de aanvaarding van aannemingswerken. In dit webinar ging hij in op de verschillende aandachtspunten die voor de aannemer van belang zijn bij het opleveren van de werken en de juridische gevolgen ervan. De onderwerpen die aan bod kwamen waren:

 • Hoe kan de oplevering gebeuren?
 • Houdt een oplevering een aanvaarding in van de werken?
 • Is de opdrachtgever verplicht om de oplevering toe te staan? Kan hij dit weigeren?
 • De juridische gevolgen van de oplevering (aansprakelijkheid, termijnen, …)
 • De rol van de architect bij de oplevering

De onderwerpen werden algemeen toegelicht, waarbij voor enkele specifieke aspecten op de Woningbouwwet en de relevante bepalingen in FIDIC-contracten werd ingegaan.

(Her)bekijk het webinar hier.

Voor vragen kan u bij Jens Rediers terecht.

De uitvoering van de werken door de aannemer

Jef Feyaerts gaf op 7 mei 2020 een webinar over “de uitvoering van de werken door de aannemer”. Hij ging verder in detail in op de verschillende verplichtingen die op de aannemer rusten bij uitvoering van zijn opdracht. Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • De uitvoering volgens de regels van de kunst.
 • De tijdige levering van de werken, waarbij ook werd ingegaan op de vertraging van de werken en de gevolgen bij overschrijding van de contractuele termijn.
 • De fouten in het ontwerp en de gevolgen hiervan voor de aannemer bij uitvoering van zijn werken, waarbij ook de informatie- en waarschuwingsplicht van de aannemer werden toegelicht.

Deze onderwerpen werden in het algemeen toegelicht, waarbij voor enkele specifieke aspecten op de Woningbouwwet werd ingegaan. Ook werden een paar praktische toepassingen aangehaald ter illustratie.

(Her)bekijk hier het webinar. Voor vragen kunt u terecht bij Jef Feyaerts.

Onderaanneming en rechtstreekse vordering

Pim van den Bos gaf op dinsdag 12 mei 2020 een webinar over de eigenheden van de onderaannemingsrelatie in de bouw, waarbij hij in het bijzonder aandacht besteedde aan de rechtstreekse vordering die de onderaannemer kan stellen tegen de “bouwheer”.

Hij verstrekte in het bijzonder toelichting over:

 • De opportuniteiten en de gevaren van het werken met onderaannemers,
 • De wijze waarop en door wie een rechtstreekse vordering kan ingesteld worden,
 • De verstrekkende gevolgen van de rechtstreekse vordering en hoe de hoofdaannemer / bouwheer hier best mee kan omgaan.

Deze onderwerpen werden in het algemeen toegelicht aan de hand van enkele concrete toepassingen die de theorie inzichtelijk maakte.

(Her)bekijk hier het webinar.

Voor vragen kan u bij Pim van den Bos terecht.

Totstandkoming en wijziging van de opdracht, zorgvuldig onderhandelen

Jens Rediers gaf op woensdag 13 mei 2020 een webinar over de “Totstandkoming van de aannemingsovereenkomst en de gevolgen van een wijziging van de opdracht”. Hij besprak verschillende aandachtspunten in detail die voor de aannemer van belang zijn bij het onderhandelen en sluiten van aannemingsovereenkomsten en hoe om te gaan met eventuele wijzigingen van zijn opdracht. Onder meer de volgende onderwerpen en vragen kwamen aan bod:

 • Hoe kan een (aannemings)overeenkomst tot stand komen?
 • Zijn de algemene voorwaarden van de aannemer van toepassing?
 • Zorgvuldig onderhandelen: wat indien lopende onderhandelingen niet tot een akkoord leiden?
 • De prijsbepaling van de aanneming (vaste prijs, werken in regie, …)
 • Wijziging van de opdracht: meerwerken en verrekeningen

Deze onderwerpen werden in het algemeen toegelicht, waarbij voor enkele specifieke aspecten op de Woningbouwwet en op de relevante bepalingen in FIDIC-contracten werd ingegaan. Ook werden een paar praktische toepassingen aangehaald ter illustratie.

(Her)bekijk hier het webinar en voor vragen kan u bij Jens Rediers terecht.

Wenst u graag de uitnodigingen voor cliëntenseminaries of webinars te ontvangen? Klik dan hier om u in te schrijven.