Einde van de godsvrede: géén verlenging van het moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen

Einde van de godsvrede: géén verlenging van het moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen

De langverhoopte versoepeling van de coronamaatregelen strekt zich ook uit tot het insolventierecht.

Het als crisismaatregel bij KB nr. 15 van 24 april 2020 uitgevaardigde moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen, is niet langer van kracht.

Een uitgebreide bespreking van de crisismaatregel vindt u onze nieuwsbrief van 27 april 2020. Kort gesteld, bleven ondernemingen die hun continuïteit in het gedrang zagen komen door de coronacrisis hierdoor tot en met 17 juni 2020 beschermd tegen:

  • Bewarende en uitvoerende beslagen,
  • Faillissement,
  • Ontbinding van lopende overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten uitgezonderd) wegens de niet-betaling van een opeisbare geldschuld.

Hieraan is thans een einde gekomen. Schuldeisers beschikken sinds 18 juni 2020 opnieuw over hun gebruikelijke arsenaal aan mogelijkheden om om te gaan met schuldenaars met betalingsachterstanden, met als ultimum remedium de dagvaarding in faillissement.

Of er hierdoor onmiddellijk een vloedgolf aan faillissementen zal volgen, is koffiedik kijken. Dat er de komende dagen en weken aanzienlijk meer beslagen zullen worden gelegd en aanzienlijk meer overeenkomsten zullen worden ontbonden wegens wanbetaling, is dan weer erg waarschijnlijk.

Voor meer informatie kunt u bij Dave Mertens en Sam Ledent terecht.