Update: Wetgever heeft ontslag "achterpoortje" tijdens Corona dan toch gesloten, maar enkel voor de toekomst

Update: Wetgever heeft ontslag “achterpoortje” tijdens Corona dan toch gesloten, maar enkel voor de toekomst

Eerder lichtten wij in onze nieuwsflashes Ontslag tijdens Corona echt goedkoper? en “Update: Wetgever sluit weldra toch ontslag “achterpoortje” tijdens Corona, met terugwerkende kracht…”  toe dat ontslag tijdens de periode van tijdelijke “Corona” werkloosheid, op grond van de geldende wetgeving voordeliger was voor werkgevers wegens het feit dat de opzeggingstermijn in dit systeem niet wordt geschorst – dit in tegenstelling tot het systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Op 29 april 2020 werd vervolgens een wetsvoorstel ingediend om deze situatie te “regulariseren” en te vermijden dat werkgevers misbruik zouden maken van het systeem door in deze periode werknemers te ontslaan. Doordat de opzeggingstermijn gewoon doorliep tijdens de “corona” tijdelijke werkloosheid, was de kost van de opzeggingstermijn voor werkgevers inderdaad zeer voordelig: de dagen van tijdelijke werkloosheid die vielen tijdens de opzeggingstermijn, werden immers door de overheid betaald.

Na advies te hebben ingewonnen van de Raad van State over de vraag of de wet echter terugwerkende kracht zou mogen hebben – waarop het antwoord van de Raad ontkennend was – werd de definitieve tekst op 11 juni 2020 aangenomen in de Kamer, zonder terugwerkende kracht.

Wat wijzigt er, en vanaf wanneer?

Vanaf de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad zal – bij ontslagen gegeven door de werkgever – de looptijd van de opzeggingstermijnen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19-overmacht worden opgeschort.

De wet zal echter geen invloed hebben op opzeggingstermijnen die reeds lopende waren vóór 1 maart 2020. Deze opzeggingstermijnen blijven dus doorlopen, zonder dat de tijdelijke “corona” werkloosheid tot een schorsing zal leiden.

Deze regeling heeft uitwerking vanaf de – voorlopig nog af te wachten – publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad (en dus niet zoals gebruikelijk vanaf de 10e dag na de publicatie).

Concreet heeft men dus afgezien van de terugwerkende kracht en zullen alle (vanaf 1 maart 2020) lopende en toekomstige opzeggingstermijnen worden geschorst (en dus verlengd) voor de duur van de tijdelijke corona-werkloosheid.

Samengevat:

Opzeggingstermijn ingegaan vóór 1 maart 2020

Geen schorsing / verlenging van de opzeggingstermijn

Opzeggingstermijn ingegaan vanaf 1 maart 2020

Opzeggingstermijn reeds een einde genomen op de datum publicatie in BS?

→ Geen schorsing / verlenging van de opzeggingstermijn

Opzeggingstermijn loopt nog op datum publicatie in BS?

→ Dagen van tijdelijke werkloosheid tot aan datum publicatie in BS

= geen schorsing / verlenging van de opzeggingstermijn

→ Dagen van tijdelijke werkloosheid vanaf datum publicatie in BS

= wel schorsing / verlenging van de opzeggingstermijn

 

Voor ontslagen met onmiddellijke ingang d.m.v. de betaling van een opzeggingsvergoeding blijft deze wetswijziging zonder gevolgen. Een opzeggingstermijn die door de werknemer wordt betekend, wordt niet geschorst of verlengd.

[Update: Op 22 juni 2020 werd de Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.]

Voor meer info kunt u Sara Cockx, Evi Dieltiens of Sara Mannaerts contacteren.