Inwerkingtreding verbod misbruik economische afhankelijkheid uitgesteld.

Inwerkingtreding verbod misbruik economische afhankelijkheid uitgesteld.

In eerdere nieuwsbrief informeerden wij u al over de nieuwe spelregels inzake contracteren in een B2B-context, zoals ingevoerd bij wet van 4 april 2019. Eén belangrijk aspect hiervan is een nieuw verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid. Dit verbod is bedoeld als aanvulling op het gekende verbod op misbruik van dominante marktpositie en werd logischerwijze ondergebracht in hetzelfde boek IV WER (“Bescherming van de mededinging”). Ook ondernemingen zonder groot marktaandeel kunnen zich in een voor misbruik vatbare machtspositie bevinden.  

De inwerkingtreding van dit nieuwe verbod was voorzien op 1 juni 2020. Een recent gepubliceerde wet stelt deze inwerkingtreding uit naar een “datum vastgesteld door de Koning, ten laatste op 1 december 2020”. Op die laatste datum treedt ook het verbod op onrechtmatige bedingen B2B in werking. De reden voor het uitstel zou eerder technisch zijn. Bij wet van 2 mei 2019 werden immers eveneens wijzigingen aan boek IV WER ingevoerd, waarvan een deel nog niet in werking. Bedoeling zou zijn om de integratie te coördineren en rechtsonzekerheid te vermijden, evenwel zonder inhoudelijke wijzigingen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Dave Mertens.