Webinar: Verboden terbeschikkingstelling van personeel – valkuilen en oplossingen

Verboden terbeschikkingstelling van personeel – valkuilen en oplossingen

Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een gebruiker die over hen werkgeversgezag uitoefent, is in België principieel verboden. Schending van het verbod kan leiden tot aanzienlijke sancties.

Vanuit onze praktijk stellen wij vast dat deze materie vaak nog te weinig bekend is. Nochtans kunnen de gevolgen belangrijk zijn en wordt het verbod steeds strenger gecontroleerd. Zeker nu sinds kort ook de inspecteurs van de RSZ de bevoegdheid hebben gekregen om het verbod te controleren in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling (detachering). Hiermee voert de overheid andermaal de strijd op tegen de sociale dumping.

Het is belangrijk dat u een inschatting kan maken van de risico’s van een (mogelijk illegale) terbeschikkingstelling, zowel als werkgever als wanneer u beroep doet op een onderaannemer met personeel. Tijdens dit webinar heeft ons arbeidsrecht team, Sara Cockx, Evi Dieltiens en Sara Mannaerts, een uiteenzetting gegeven van de principes van verboden terbeschikkingstelling, de sancties en de uitzonderingen. Er werd uitgebreid ingegaan op de toepassingen in de praktijk, de valkuilen en de noodzakelijke aandachtspunten om uit het vizier van de sociale inspectie te blijven.

(Her)bekijk hier het webinar.

Wenst u graag de uitnodigingen voor cliëntenseminaries of webinars te ontvangen? Klik dan hier om u in te schrijven.

Voor vragen kan u bij Sara Cockx, Evi Dieltiens en Sara Mannaerts terecht.