Coronavirus: Moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen verlengd tot en met 17 juni 2020

Coronavirus: Moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen verlengd tot en met 17 juni 2020

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Dave Mertens en Sam Ledent.

In onze nieuwsbrief van 27 april 2020 hebben we de krachtlijnen toegelicht van het KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis van 24 april 2020.

De verleende opschorting gold initieel tot en met 17 mei 2020. Bij KB van 13 mei 2020 heeft de regering deze termijn verlengd tot en met 17 juni 2020.

Kort gesteld, blijven ondernemingen die hun continuïteit in het gedrang zien komen door de coronacrisis hierdoor tot en met 17 juni 2020 beschermd tegen:

  • Bewarende en uitvoerende beslagen,
  • Faillissement,
  • Ontbinding van lopende overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten uitgezonderd) wegens de niet-betaling van een opeisbare geldschuld.

Tevens worden de betalingstermijnen van een gehomologeerd reorganisatieplan bijkomend verlengd.

Meer informatie over deze crisismaatregel, die voor het overige ongewijzigd is, vindt u in onze nieuwsbrief van 27 april 2020.