Coronavirus: Vlaamse hulp bij handelshuur

Coronavirus: Vlaamse hulp bij handelshuur

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Ewoud Willaert (auteur en celhoofd Vastgoed en Projectontwikkeling).

De covid-19-crisis en bijhorende overheidsmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de getroffen handelszaken die moeten sluiten. Zoals in een vorige nieuwsflash besproken, is de kans onzeker of de huurder aanspraak kan maken op overmacht om zijn verplichting tot betaling van de huur op te schorten. 

Hoewel vele verhuurders en huurders een commercieel akkoord sloten, achtte de Vlaamse overheid het aangewezen om alsnog de handelshuurders te hulp te schieten.

Er wordt gekozen voor een hybride systeem, die een inspanning van zowel de overheid, de huurder als de verhuurder vraagt :

  • De huurder kan tot twee maanden huur (beperkt tot 25.000,00 EUR) lenen van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, aan een interestvoet van 2%. De terugbetaling dient te gebeuren binnen 18 maanden.
  • Maar enkel indien de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.
  • Enkel ondernemingen die hun zaak daadwerkelijk moe(s)ten sluiten doorheen de coronaperiode (ook in het verleden) komen in aanmerkingen. Supermarkten en voedingszaken kunnen hier aldus geen gebruik van maken, ook al sloten zij vrijwillig de deuren.
  • De huurder mag geen huurachterstallen hebben gehad op 15 maart 2020.

Aangezien de mogelijkheid voor de huurder om hiervan gebruik te maken afhankelijk is van de bereidheid van de verhuurder om 1 of 2 maanden huur kwijt te schelden, is het voor de huurder van belang om zo spoedig mogelijk dit te bespreken met zijn verhuurder. Unizo benadrukt dat het ook in het belang van de verhuurder is om in dit systeem mee te stappen.

Wij berichten u zodra de finale teksten beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ewoud Willaert (auteur en celhoofd Vastgoed en Projectontwikkeling).