Coronavirus: Digitale notariële volmachten nu mogelijk

Coronavirus: Digitale notariële volmachten nu mogelijk

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Ewoud Willaert (auteur en celhoofd Vastgoed en Projectontwikkeling).

Ten gevolge van covid-19 heeft de wetgever (versneld) een bijkomende mogelijkheid gecreëerd om toe te laten dat de notariële praktijk kan voortwerken: de digitale authentieke volmacht.

De bij een te ondertekenen akte betrokken partij kon in het verleden uiteraard reeds een volmacht verlenen aan een derde om namens hem de akte te ondertekenen. Deze volmacht diende evenwel eveneens authentiek te zijn, waardoor een verplaatsing naar het notariskantoor nog steeds noodzakelijk was. 

Sinds 4 mei 2020 is het mogelijk om een digitale volmacht te verlenen (een ‘authentieke volmacht in gedematerialiseerde vorm’ in de wettekst). De volmachtverlenende partij zal via een videoconferentie een volmacht verlenen aan een derde, bv. een medewerker van de notaris, die dan de authentieke akte als volmachthebber kan ondertekenen. De volmachtverlenende partij ondertekent de volmacht met zijn e-id of met ItsMe. De videoconferentie gebeurt met de notaris zelf, die ook zijn informatieverplichtingen alsdan zal vervullen en de volmachtverlenende partij inlicht over (i) de volmacht en (ii) de akte(s) die hiermee zullen worden ondertekend.

Alle volmachten (ook niet-digitale) verleden van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 en die enkel uitwerking hebben van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 zijn gratis. Hierop worden geen erelonen of kosten aangerekend. De regering kan deze einddatum verlengen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ewoud Willaert (auteur en celhoofd Vastgoed en Projectontwikkeling).