Coronavirus: Veilig aan het werk in corona tijden: Generieke Gids en sectorgidsen

Coronavirus: Veilig aan het werk in corona tijden: Generieke Gids en sectorgidsen

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Sara Cockx en Sara Mannaerts.

De Belgische overheid kondigde aan dat de maatregelen in het kader van de coronacrisis vanaf 4 mei stapsgewijs worden versoepeld. Vele ondernemingen zullen hun activiteiten dus opstarten. Al neemt dit niet weg dat we nog een hele tijd met het coronavirus zullen moeten leven, zo zeggen de experten. Opdat een nieuwe opflakkering van het virus kan worden tegengegaan, dringen preventieve maatregelen en richtlijnen zich op.

Vanuit dit oogpunt hebben de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk,  een “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” uitgebracht. Dit gebeurde in samenwerking met de FOD WASO, de beleidscel van de minister van Werk en de Economic Risk Management Group.

De volledige generieke kan u raadplegen via de website van de FOD WASO.

Deze gids bundelt een overzicht van praktische en haalbare preventiemaatregelen op en rond de werkvloer. Dit zijn allereerst meer algemene maatregelen, onder meer op het vlak van hygiëne, sociaal overleg en communicatie binnen een onderneming. Ook worden concretere maatregelen voorzien die gerelateerd zijn aan andere werkgerelateerde activiteiten (bij aankomst op het werk, tijdens lunch- en rustpauzes, in sanitaire voorzieningen, etc.). Ook mogelijke maatregelen in het kader van onder meer telewerk, werken op verplaatsing en werken met derden komen aan bod.

De gids wil zowel ondersteuning bieden aan ondernemingen die de komende weken opnieuw zullen heropstarten, alsook aan ondernemingen die zijn blijven doorwerken en hun preventiemaatregelen nog verder moeten optimaliseren.

Daarnaast zijn er ook al een aantal sectorgidsen, die de aanbevolen maatregelen meer concretiseren voor een specifieke sector. Andere sectoren beperken zich tot een verklaring of aanbeveling om de generieke gids te respecteren. Een voorlopig overzicht:

Textiel

PC 120
PC 214

sectorprotocol (PDF, 244.36 KB)
Metaal en mobiliteit,
distributie, herstel
en onderhoud

PC 112
PC 149.02
PC 149.04

sectorgids (PDF, 867.38 KB)
aanbevelingen (PDF, 221.77 KB)

Elektro: retail en
groothandel
PC 149.01

protocol (PDF, 382.52 KB)
aanbevelingen (PDF, 150.91 KB)

Internationale handel,
vervoer en logistiek
PC 226

aanbeveling (PDF, 158.43 KB)
verklaring generieke gids (PDF, 64.8 KB)

Bedienden PC 200 verklaring (PDF, 269.98 KB)
Zelfstandige kleinhandel,
grote kleinhandelszaken
en warenhuizen

PC 201
PC 311
PC 312

Phoenixplan (PDF, 219.84 KB)
Verklaring (PDF, 44.4 KB) 

Beheer van gebouwen,
vastgoedmakelaars
en dienstboden
PC 323 Sectorgids (PDF, 1.13 MB)


Meer info over uw verplichtingen als werkgever in het kader van de coronavirus, vindt u in één van onze vorige nieuwsbrieven.De generieke gids en de sectorgidsen dienen in de eerste plaats als richtlijnen en aanbevelingen, ter ondersteuning voor werkgevers. Het zijn dus geen verplichte wettelijke documenten. Anderzijds zijn werkgevers op basis van de Welzijnswet en de Welzijnscodex gebonden door heel wat belangrijke verplichtingen in het kader van de veiligheid en de welzijn van uw personeel op het werk. In dit kader hebben de generieke gids en de sectorgidsen toch een belangrijke waarde.