Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

De Europese Commissie[1] heeft de drempelbedragen bekendgemaakt die vanaf 1 januari 2014 gelden voor de bekendmaking van overheidsopdrachten in het Europees Publicatieblad. Deze opdrachten zijn ook onderworpen aan strengere mededingingsregels.
 
1. Opdrachten voor werken
 
Tijdens de periode 2012-2013 was het Europese drempelbedrag voor opdrachten voor werken gelijk aan 5.000.000,00 EUR. Dit bedrag was van toepassing op opdrachten in de klassieke sectoren, nutssectoren en defensie- en veiligheidssector. Voor de periode 2014-2015 zal het drempelbedrag in alle drie sectoren gelijk zijn aan 5.186.000,00 EUR.
 
2. Opdrachten voor leveringen
 
Tijdens de periode 2012-2013 was het Europese drempelbedrag voor opdrachten voor leveringen in de klassieke sectoren afhankelijk van het soort aanbestedende overheid. In geval van centrale overheidsinstanties, bijvoorbeeld de Regie der Gebouwen, was het drempelbedrag gelijk aan 130.000,00 EUR. Voor de periode 2014-2015 is het drempelbedrag gelijk aan 134.000,00 EUR. In geval van decentrale overheden, bijvoorbeeld lokale besturen, was het drempelbedrag gelijk aan 200.000,00 EUR. Het nieuwe drempelbedrag zal gelijk zijn aan 207.000,00 EUR.
 
Voor opdrachten voor leveringen in de nutssectoren wordt het drempelbedrag van 400.000,00 EUR opgetrokken tot 414.000,00 EUR voor de periode 2014-2014. Hetzelfde geldt voor opdrachten in de defensie- en veiligheidssector.
 
3. Opdrachten voor diensten
 
Voor opdrachten voor diensten gelden dezelfde nieuwe drempelbedragen als voor opdrachten voor leveringen. In de klassieke sectoren betekent dit dus een drempelbedrag van 134.000,00 EUR voor centrale overheidsinstanties en 207.000,00 EUR voor decentrale overheden. In de nutssectoren en defensie- en veiligheidssector is het nieuwe drempelbedrag gelijk aan 414.000,00 EUR.

[1] Verordening (EU) nr. 1336/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Pb.L. 14 december 2013, afl. 335.