COVID-19 bijstand: tarieven Schoups minus 15% in Q2, Q3 én Q4 2020

COVID-19 bijstand: tarieven Schoups minus 15% in Q2, Q3 én Q4 2020

De meer dan 50 advocaten van Schoups wensen ondernemingen die nood hebben aan bijstand naar aanleiding van COVID-19 te ondersteunen.

Ongewone tijden vragen ook ongewone maatregelen. Daarom zal Schoups de basis uurtarieven voor ondernemers verlagen met 15% voor alle werk dat wordt gepresteerd tijdens het tweede, derde én vierde kwartaal voor Corona-gerelateerde vragen. Door mee een deel van uw economische risico op ons te nemen, hopen wij een reëel verschil te kunnen maken voor u als ondernemer.

Indien u wenst te vernemen of uw zorg of vraag ook in aanmerking komt voor dit bijzondere regime, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met uw vaste contactpersonen binnen ons kantoor of kan u mailen naar info@schoups.be of ons telefonisch contacteren op +32 3 260 98 60.

Alvast enkele voorbeelden van corona-gerelateerd werk zijn:

 • Kan ik de corona maatregelen inroepen als overmacht om mijn overeenkomst niet uit te voeren?
 • Mijn klanten dreigen in de financiële problemen omwille van de lockdown. Hoe kan ik hen wat ademruimte geven én mij tegelijkertijd indekken tegen insolventie?
 • Heb ik als handelaar recht op vermindering of uitstel van te betalen huur?
 • Wanneer kan ik me beroepen op overmacht?
 • Kan ik als werkgever gebruik maken van tijdelijke “corona” werkloosheid?
 • Door de coronamaatregelen kan ik mijn targets allicht niet meer halen. Kan mijn contractpartij nu zomaar beëindigen? Of verlies ik mijn recht op boni en omzetkortingen?
 • Wat met de vertraging en stillegging van de werken ingevolge het coronavirus? Kunnen hiervoor boetes of andere sancties worden opgelegd?
 • Ik kom omwille van corona in financiële moeilijkheden; hoe kan ik mij beschermen tegen mijn schuldeisers?
 • Welke zijn nu de doorlooptijden/wat moet ik doen met de lopende vergunningsdossiers en handhavingsprocedures? Gelden alle omgevingsrechtelijke regels ook onverkort verder tijdens de coronacrisis?
 • Zijn mijn overeenkomsten en algemene voorwaarden corona-proof? Wat moet ik aanpassen om een eventuele volgende lockdown zo goed als mogelijk door te komen?
 • Heb ik als zelfstandige dienstverlener recht op betaling van mijn fee, ook als ik omwille van corona niet kan of mag werken
 • Hoe implementeer ik als werkgever telethuiswerk?
 • Wat met het uitstellen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten door de coronacrisis?
 • Welke welzijnsverplichtingen heb ik ten aanzien van mijn personeel door corona?
 • Hoe ga ik om met prijzen en termijnen bij indiening van offertes voor overheidsopdrachten gelet op de risico’s inzake de maatregelen inzake de bestrijding van het coronavirus?
 • Zijn het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding hiervan onvoorzienbare omstandigheden voor de opdrachtnemer en zo ja, hoe dient hier praktisch mee te worden omgegaan?
 • Kan de aanbesteder ingevolge het coronavirus een wijziging aanbrengen aan de opdracht en tot hoever kan deze wijziging reiken?
 • Kan de uitvoering van de opdracht door de aanbesteder worden geschorst en wat zijn de gevolgen hiervan?
 • Wat als mijn (onder)aannemer zich (al dan niet terecht) beroept op overmacht?
 • Is er een vergoeding voor (gedeeltelijke) stillegging van werken?
 • Mijn leverancier beroept zich op gewijzigde omstandigheden om niet (tijdig) te leveren, én meteen een prijsverhoging door te drukken. Quid?
 • Mijn klant deelt droogweg mee alle verdere betalingen op te schorten zolang hijzelf moet sluiten. Moet ik zomaar aanvaarden?