Studiedagen actualia bouwrecht – 17 december 2013 en 16 januari 2014

Studiedagen actualia bouwrecht – 17 december 2013 en 16 januari 2014

Naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe editie van het Handboek Bouwrecht organiseert het Interuniversitair en Intradisciplinair Centrum voor Bouwrecht en Onroerend Goed (ICBO) een studiedag met publiek- en privaatrechtelijke actualia in het bouwrecht. Mr. Marco Schoups, mr. Kris Lemmens en mr. Siegfried Busscher zullen op deze studiedag spreken over publiek en privaat bouwrecht.
 
De studiedagen vinden plaats in Antwerpen op dinsdag 17 december 2013 (UA, Stadscampus) en in Leuven op donderdag 16 januari 2014 (KULeuven, College De Valk).
 
8u30 - Onthaal
9u00 - Verwelkoming en inleiding voormiddagsessie door de voorzitter
9u10 - De omgevingsvergunning
Michiel Boodts (raadgever kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Nat en Cultuur)
9u50 - Incidenten bij de uitvoering van overheidsopdrachten: klachten en verzoeken van de opdrachtnemer versus actiemiddelen van het bestuur
Kris Lemmens (advocaat)
10u30 - Pauze
11u00 - De hangende hervorming van de Raad van State
Jürgen De Staercke (advocaat, wetenschappelijk medewerker KU Leuven)
11u40 - Het nieuwe decreet landinrichting
Hilde Van Leirsberghe (ingenieur Vlaamse Landmaatschappij)
12u20 - Vragenronde
12u45 - Lunch
13u15 - Onthaal
13u45 - Verwelkoming en inleiding namiddagsessie door de voorzitter
14u00 - Actualia architectenovereenkomst
Kristof Uytterhoeven (advocaat, hoofddocent KULeuven) en Kristof Vanhove (advocaat)
14u40 - Actualia onderaanneming
Marco Schoups (advocaat) en Siegfried Busscher (advocaat)
15u20 - Pauze
15u50 - Consumentenbescherming in het bouwrecht
Pieter Brulez (assistent Instituut Contractenrecht KULeuven) en Nicolas Carette (docent UAntwerpen
en advocaat)
16u30 - Verzekeringen in het bouwrecht
Britt Weyts (hoofddocent UAntwerpen en advocaat)
17u10 - Vragenronde
17u30 - Einde
 
meer info:  http://www.intersentia.be/docs/studiedag%20Actualia%20bouwrecht.pdf