Studiedag Privaat Bouwrecht: Aansprakelijkheid - 5 november 2013

Studiedag Privaat Bouwrecht: Aansprakelijkheid - 5 november 2013

Schoups en M&D Seminars herhalen de studiedag "Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid".

De studiedag vindt plaats op dinsdag 5 november 2013 in Leuven (Faculty Club).

PROGRAMMA

1. De rechten en plichten van de aannemer en bouwheer tot aan de aanvaarding
2. De rechtstreekse vordering van onderaannemers
3. De tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken
4. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken
5. De buitencontractuele aansprakelijkheid, samenloop en verzekeringen
6. Vorderingen in de keten van opeenvolgende contracten koop / aanneming / onderaanneming / levering

SPREKERS

onder het voorzitterschap van meester Marco Schoups
meester Chantal De Smedt-Quintelier
meester Maarten Somers
meester Bob Goedemé
meester Siegfried Busscher

meer info: http://www.mdseminars.be/nl/opleidingen/2013-11-05-privaat-bouwrecht-aansprakelijkheid-leuven.html