Wijzigingen verwijlinteresten overheidsopdrachten

Wijzigingen verwijlinteresten overheidsopdrachten

Update rentevoet verwijlinteresten op basis van art. 15, § 4 AAV 1996 (1) (2) en art. 69, §1 AUR 2013 (3):

Overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013:
De volgende rentevoeten zijn van toepassing voor de opdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013:

januari tot juni 2013 : 9 % (4)
juli tot december 2013 : 9 %

Overheidsopdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002:
De volgende rentevoeten zijn van toepassing voor de opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002:

juli tot december 2013 : 7,5 % (4)
januari tot juni 2013 : 8 %
juli tot december 2012 : 8 %
januari tot juni 2012 : 8 %
juli tot december 2011 : 8,50 %
januari tot juni 2011 : 8 %
juli tot december 2010 : 8 %
januari tot juni 2010 : 8 %
juli tot december 2009 : 8 %
januari tot juni 2009 : 9,50 %
juli tot december 2008 : 11,50 %
januari tot juni 2008 : 11,50 %
juli tot december 2007 : 11,50 %
januari tot juni 2007 : 11 %
juli tot december 2006 : 10 %
januari tot juni 2006 : 9,50 %
juli tot december 2005 : 9,50 %
januari tot juni 2005 : 9,50 %
juli tot december 2004 : 9,50 %
januari tot juni 2004 : 9,50 %
juli tot december 2003 : 9,50 %
januari tot juni 2003 : 10 %
augustus tot december 2002 : 10,50 %

Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002:

Overeenkomstig artikel 15, § 4 AAV bedraagt de

vanaf 1 juni 2013 toe te passen rentevoet van de verwijlintresten 2,5 % voor de overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum.

Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 juni 2013 op de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum.

(1) Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijlage bij KB 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (BS 18 oktober 1996); thans vervangen door art. 66 AUR 2013.

(2) Mededeling Kanselarij van de Eerste Minister, BS 9 juli 2013, waarvan de tekst grotendeels ongewijzigd werd overgenomen.

(3) Art. 69, §1 KB 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, BS 14 februari 2013 (ed. 1), err. BS 26 maart 2013 (AUR 2013).

(4) Onder voorbehoud van de nog te publiceren mededelingen door de Kanselarij van de Eerste Minister in uitvoering van art. 69, §1, derde lid AUR 2013 en art. 15, § 4 AAV 1996.