Kristof Hectors verkozen tot voorzitter GECORO Essen

Kristof Hectors verkozen tot voorzitter GECORO Essen

Schoups kondigt graag aan dat Kristof Hectors, partner bij het kantoor en hoofd van de vakgroep omgevingsrecht, dinsdag 26 november 2019 werd verkozen tot voorzitter van de GECORO van de gemeente Essen.

De GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) adviseert het gemeentebestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Deze adviesraad speelt een belangrijke rol in de goedkeuringsprocedure van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en bij het opmaken van de lokale ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast verleent de GECORO ook advies over omgevingsvergunningsaanvragen, zowel op verzoek van het gemeentebestuur als op eigen initiatief van de commissie.

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante belangenverenigingen (landbouwers, werkgevers, werknemers, etc.) en deskundigen. Kristof zetelt in de GECORO als deskundige op het vlak van ruimtelijke ordening en kijkt ernaar uit zich op die manier verder te kunnen inzetten voor de gemeenschap.