22/10/2019 - Seminarie door Benjamin Marchandise: "Het nieuwe WVV in de praktijk: Tips & Tricks om de vernieuwingen optimaal te implementeren".

22/10/2019 - Séminaire par Benjamin Marchandise: “Le nouveau CSA, en pratique: Tips & Tricks pour implémenter les nouveautés de manière optimale"

22/10/2019 - Seminarie door Benjamin Marchandise: "Het nieuwe WVV in de praktijk: Tips & Tricks om de vernieuwingen optimaal te implementeren".

Op 22 oktober 2019 behandelde Benjamin Marchandise de revolutie in het ondernemingsrecht sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") en de concrete gevolgen van deze verandering voor u. Wat betekent dit nieuwe WVV in de praktijk? Moet u iets ondernemen? Wat zijn de voordelen voor u? Wat gebeurt er als u “niets doet"? Welke ondernemingsvorm zou de voorkeur moeten krijgen? etc.

Het doel van dit seminarie was dan ook om opportuniteiten van het WVV te analyseren:

  • Mogelijkheid om een vennootschap zonder kapitaal (BV/CV) op te richten;
  • De "verzekerbaarheid" van de aansprakelijkheid van de bestuurder;
  • Mogelijkheid om slechts één aandeelhouder te hebben voor een NV of BV;
  • De BV mag door één bestuurder worden bestuurd;
  • Het ontslag van bestuurders kan worden gewijzigd;
  • Vereenvoudigde vereffening;
  • De BV voor investeerders;
  • De dividenduitkering is vereenvoudigd;
  • Meervoudige stemrechten, inbreng in nijverheid, inkoop van eigen aandelen, etc.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u Benjamin Marchandise raadplegen.