15/10/2019 Marco Schoups, Geert De Buyzer en Bob Goedemé gaven een seminarie over: “Hete hangijzers in het bouwrecht”

Op dinsdag 15 oktober 2019 organiseerde onze vakgroep Bouwrecht een ontbijtseminarie met als titel: “Hete hangijzers in het bouwrecht”.

Marco Schoups, Geert De Buyzer en Bob Goedemé bespraken elk een actuele topic met aanzienlijke impact op het bouwrecht: 

  • uitvoering en herstel in natura als alternatief voor een geldelijke schadevergoeding

De uitvoering en het herstel in natura zijn in de praktijk allerminst evidente remedies, die recent opnieuw heel wat aandacht hebben gekregen. Marco besprak de concrete toepassing, de mogelijkheden voor schuldeiser en schuldenaar, het contractuele vervangingsbeding en de rol van de (gerechts)deskundige.

  • het nieuwe bewijsrecht, toegepast op het bouwrecht

Onze wetgever heeft de bewijsregels recent grondig vernieuwd. Duidelijker en moderner, met een aantal innovaties. Geert besprak bondig de nieuwigheden en de valkuilen, toegespitst op het bouwrecht. Hij lichtte een aantal vuistregels toe, die onaangename verrassingen kunnen vermijden. In het bouwrecht, waar het “papierwerk” al te vaak opzij wordt geschoven voor het “echte werk”, worden bewijsrechtelijke problematieken immers vaak scherp gesteld.

  • de verplichte beroepsaansprakelijkheid voor intellectuele dienstverleners in de bouwsector (de Wet Peeters II)

De nieuwe verzekeringsverplichtingen in de bouw rijzen als paddenstoelen uit de grond. Op 1 juli 2019 trad de Wet Peeters II in werking, die de intellectuele dienstverleners in de bouwsector verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Bob besprak de wet, legt verbanden met de Wet Peeters I en lichtte toe wat de nieuwe wet in de praktijk betekent.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Marco Schoups, Geert De Buyzer of Bob Goedemé raadplegen.