25/09/2019 Dave Mertens gaf een workshop over de belangrijkste aspecten van internationale distributieovereenkomsten.

25/09/2019 Dave Mertens gaf een workshop over de belangrijkste aspecten van internationale distributieovereenkomsten.

Op woensdag 25 september organiseerde onze vakgroep Ondernemingsrecht een gratis workshop.

Een distributieovereenkomst kan een win-win situatie bieden en een wederzijds voordelige manier zijn voor bedrijven om hun portfolio uit te breiden met nieuwe producten en toegang te krijgen tot nieuwe markten en gebieden.

Aangezien de inzet hoog is, is een schriftelijke overeenkomst meer dan aanbevolen om de samenwerking te stroomlijnen, tegenstrijdige opvattingen te vermijden, investeringen veilig te stellen en zich voor te bereiden op voortdurend veranderende (markt)omstandigheden. Er zijn verschillende opties mogelijk om het contract te laten voldoen aan de eisen van partijen voor een langdurige samenwerking. Het is zeker niet zo dat één contractvorm voor alle omstandigheden geschikt is. Ook is het belangrijk om te weten welke opties niet juridisch afdwingbaar zijn (bv. in het licht van het Europese mededingingsrecht of de Belgische distributiewet).

In deze workshop bespraken Dave Mertens en onze gastspreker (zie hieronder) de belangrijkste punten die partijen in overweging moeten nemen alvorens een distributieovereenkomst af te sluiten, zoals:

 • (verplichte) precontractuele informatie in België en in het buitenland
 • volledige schriftelijke overeenkomst of niet?
 • specifieke producten of een flexibel productassortiment?
 • (niet-)exclusiviteit?
 • aankoop- en verkoopprijzen
 • betalingsvoorwaarden & levering
 • productaansprakelijkheid & terugroeping
 • IP & knowhow
 • duur & (gevolgen van) beëindiging
 • niet-concurrentiebeding
 • jurisdictie & toepasselijk recht

Voor elk punt bespraken ze de belangrijkste opties, presenteerden ze modelclausules en legden ze uit welke regels van toepassing zijn als partijen er niet in slagen een specifieke clausule op te nemen of gewoonweg een samenwerking aangaan zonder schriftelijke overeenkomst.

Onze gastspreker (de heer Frank Mooijaart) deelde zijn ervaringen bij het onderhandelen over distributieovereenkomsten in een internationale omgeving. Los van wat juridisch gezien de ideale positie is, moet elke partij haar prioriteiten bepalen en nadenken over wat commercieel haalbaar is. Dit zal afhangen van het gebied, de producten en de omstandigheden. Frank Mooijaart is managing partner bij CoolActivators. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst in Sales & Marketing, waaronder de ontwikkeling van nieuwe markten en sourcing van nieuwe distributeurs voor innovatieve producten over de hele wereld.